1
Bạn cần hỗ trợ?

Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử: Bệnh viện phải an toàn và thân thiện

Ngày 29/2/2008 tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) tổ chức buổi hội thảo giới thiệu báo cáo “Cải thiện chất lượng chăm sóc trong bệnh viện ở Việt Nam thông qua kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV”. Đây là báo cáo nghiên cứu của bác sỹ Khuất Thị Hải Oanh trong khuôn khổ Dự án “Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế ở Việt Nam” tiến hành tại 4 bệnh viện. Dự án này do ISDS, Trung tâm nghiên cứu Quốc tế về phụ nữ (ICRW) và Chương trình Horizons thực hiện với sự tài trợ của Chương trình PEPFAR tại Việt Nam. Buổi hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ quan tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động về chống kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV cũng như của Cục phòng chống AIDS (VAAC) – Bộ Y tế.

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, kỳ thị và phân biệt đối xử vẫn đang là một trong những vấn đề quan trọng và cũng là rào cản đối với những người chung sống với HIV (NCH) được hòa nhập và tiếp cận với các dịch vụ xã hội, đặc biệt là các dịch vụ về y tế. Tại Việt Nam, mặc dù đã có nhiều nỗ lực và các chính sách, quy định nhằm làm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với NCH, tuy nhiên vấn đề này trong các cơ sở y tế vẫn chưa được đề cập đến một cách có hệ thống. Nghiên cứu của Dự án đã chỉ ra rằng sự kỳ thị liên quan đến HIV tại cơ sở y tế thường bắt nguồn từ nỗi lo sợ bị nhiễm HIV qua các tiếp xúc thông thường. Nỗi lo sợ này do sự thiếu hiểu biết đầy đủ về sự lây truyền của HIV và sự sợ hãi mơ hồ về HIV trong dân cư nói chung.

Bác sỹ Oanh cho biết:”Mặc dù có những hiểu biết nhất định nhưng nỗi lo sợ bị lây nhiễm HIV qua các tiếp xúc thông thuờng khiến nhân viên bệnh viện (NVBV) cố gắng tự bảo vệ mình bằng cách xác định xem bệnh nhân nào có HIV và tìm cách hạn chế tiếp xúc với họ. Nhiều người (NVBV) nghĩ rằng họ có quyền được biết bệnh nhân nào có HIV để có thể tự bảo vệ mình,….. qua nghiên cứu chúng tôi thấy một số cách mà các bệnh viện thường làm để xác định những bệnh nhân có HIV là bắt buộc xét nghiệm HIV, xếp bệnh nhân có HIV vào những buồng riêng, giường riêng, đánh dấu vào hồ sơ của bệnh nhân hay vào đồ vải, quần áo của bệnh nhân… NVBV coi đây là những biện pháp hợp lý để tự bảo vệ, thực ra các biện pháp này không dựa trên cơ sở y học và chính là các dạng phân biệt đối xử với các bệnh nhân có HIV, tách biệt họ ra khỏi các bệnh nhân khác, tạo nên tâm lý sợ hãi cho tất cả mọi người và khiến cho bệnh nhân có HIV cảm thấy bị kỳ thị.”

Dự án tiến hành can thiệp tại các bệnh viện có chương trình tập huấn cho cán bộ và nhân viên bệnh viện về HIV, kỳ thị và dự phòng phổ cập trong đó có sự tham gia tích cực của NCH đã thu hút được sự chủ động nhiệt tình tham gia của lãnh đạo và nhân viên bệnh viện. Cũng tại buổi hội thảo, ISDS đã giới thiệu bộ tài liệu là sản phẩm của Dự án bao gồm báo cáo nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn giảng viên cho Cơ sở y tế An toàn và thân thiện, Sổ tay thầy thuốc an toàn và thân thiện trong thời đại có HIV và bộ tranh về kỳ thị đi kèm để sử dụng trong tập huấn. Bộ ấn phẩm này nhằm góp phần giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế ở Việt Nam. Bộ ấn phẩm được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh, và được phân phát miễn phí tại Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội.

Vũ Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS