1
Bạn cần hỗ trợ?

Hội thảo báo cáo và chia sẻ kết quả hoạt động của Liên minh CLB Về Nhà năm 2014

Hội thảo báo cáo và chia sẻ kết quả hoạt động của Liên minh CLB Về Nhà năm 2014 đã diễn ra vào ngày 19/12/2014 tại nhà khách Thanh Niên, số 15B Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Tới dự hội thảo  có đại diện các ban ngành đoàn thể, UBND các phường, cán bộ, lãnh đạo của các phòng khám,  Trung tâm y tế trên địa bàn 2 quận Hai Bà Trưng và Đống Đa, Hà Nội,  lãnh đạo Trung tâm PC HIV thành phố Hà Nội cũng như các khách hàng thân thiết của Liên minh CLB trên địa bàn Hà Nội.

Liên minh CLB Về Nhà gồm 5 nhóm tự lực (Tia nắng, Bình Minh, Về Nhà, Gạch Đầu Dòng và Nơi Bình Yên) của những người sử dụng ma túy (IDUs) , Bạn tình âm tính (PSP), Nữ lao động tình dục (FSW) tại địa bàn Hà Nội được thành lập từ năm 2009 – Địa điểm sinh hoạt tại số 16 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ tháng 10/2012, với sự hỗ trợ ngân sách của Tiểu dự án thành phần ISDS – Dự án thành phần VUSTA – Dự án Quỹ toàn cầu PC HIV/AIDS. Liên minh CLB Về Nhà đã thực hiện các hoạt động tiếp cận đồng đẳng, nâng cao hiểu biết về dự phòng, tiếp cận điều trị HIV/AIDS, HCV, STI, tổ chức các sự kiên truyền thông tại Trung tâm 06 và cộng đồng, chăm sóc cắt cơn tại nhà, hỗ trợ điều trị ARV, Methadone, Lao…và hỗ trợ tìm kiếm việc làm, hỗ trợ vốn vay phát triển sinh kế cho các nhóm đối tượng PSP, FSW và IDUs tại địa bàn Hà Nội. Sau hơn 3 năm hoạt động tổng số khách hàng được tiếp cận và cung cấp dịch vụ dự phòng HIV/AIDS gồm 1852 khách hàng PSP, 609 khách hàng IDUs và 804 khách hàng là FSW.

Lãnh đạo UBND và các ban ngành phát biểu đánh gia cao những kết quả hoạt động của Liên minh CLB Về Nhà tại hội thảo

Tại Hội thảo, Lãnh đạo UBND phường Cầu Dền và các ban ngành đoàn thể  trên địa bàn quận Đống Đa và Hai Bà Trưng đã đánh giá rất cao các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của các nhóm thuộc Liên minh CLB Về Nhà trong những năm vừa qua. Với những hoạt động thiết thực và cụ thể trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS Liên minh CLB Về Nhà đã tạo đươc niềm tin và sự ủng hộ của các cấp, ban ngành đoàn thể. Những kết quả đạt được trong gần 4 năm qua của Liên minh CLB Về Nhà đã góp phần không nhỏ vào việc giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong các nhóm cộng đồng có nguy cơ cao như PSP, IDUs, FSW đồng thời góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 – 2015 trên địa bàn 2 quận Hai Bà Trưng và Đống Đa.

(Ảnh trái) Chia sẻ của Khách hàng về lợi ích và sự hài lòng nhận được các hỗ trợ từ liên Minh CLB Về Nhà.
(Ảnh phải) Bà Đặng Thị Thúy Hường – Điều phối viên dự án phát biểu ghi nhận những đóng góp của Liên minh CLB Về nhà đối với sự thành công của dự án.

Thông qua các hoạt động tiếp cận cộng đồng, cung cấp kiến thức và phân phát các vật phẩm y tế trong dự phòng HIV/AIDS. Các PSP, IDUs, FSW tại địa bàn 2 quận Đống Đa và Hai Bà Trưng đã có hiểu biết đúng về chăm sóc và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS, Chính họ sau khi tham gia sinh hoạt tại Liên Minh CLB Về Nhà đã là các thành viên tích cực trong các hoạt động cung cấp dịch vụ, góp phần giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS