gototopgototop

Institute for Social Development Studies

 
 
 
 

Nghiên cứu

In

Research

Từ những năm mới thành lập, ISDS đã khởi xướng nhiều nghiên cứu về chủ đề giới, tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam. Hai nghiên cứu nổi bật nhất bao gồm một nghiên cứu định tính tìm hiểu về kiến tạo xã hội của tình dục ở Việt Nam năm 2003, và một điều tra quốc gia về tình dục và sức khỏe tình dục năm 2009.

ISDS cũng nghiên cứu về tình dục và sức khỏe tình dục của nhóm thiểu số như nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, nhóm tiêm chích ma túy, người di cư, những người sống chung với HIV, và nạn nhân của nạn buôn người. Nhiều sản phẩm nghiên cứu về các chủ đề này đã được công bố và chia sẻ rộng rãi. Xem thêm báo cáo

Các hoạt động về tình dục và sức khỏe tình dục của ISDS được tài trợ bởi Quỹ Ford từ năm 2002. Là một thành viên của dự án STAR giữa Trường Y tế Công cộng của Đại học Columbia và Đại học Y Hà Nội từ năm 2009,  ISDS đã tiến hành một nghiên cứu về sức khỏe sinh sản/tình dục của những người sống chung với HIV đang điều trị thuốc kháng vi rút ở Hà Nội. Trong 3 năm 2006-2009, ISDS phối hợp với Chương trình Sức khỏe Toàn cầu và Nhân quyền thuộc Trường Y tế công cộng của Đại học Harvard và Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) và sau đó là Actionaid để thực hiện một nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về mối liên hệ giữa bạo lực tình dục và nguy cơ nhiễm HIV. Kết quả của nghiên cứu đã được sử dụng để xây dựng thành công tài liệu hướng dẫn thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về chủ đề này.

 
 
 
 
link download game warcraft III, download game de che age of empires ban aoe link down nhanh, converter flv bang flv to avi mpeg wmv 3gp mp4 ipod converter video,tai flv media player nghe nhac video flv, download 2900 driver may in canon lbp driver canon lbp 2900 player link tai, kmplayer moi nhat, tai flash download flash player down, tai, download ccleaner don dep he thong, link tai download vlc xem bong da vlc, download winrar 32 bit giai nen 32 bit file winrar , choi game can download game neu ranh thi tim tai , ebook cac the loai ebook down, driver may tinh driver laptop