gototopgototop

Institute for Social Development Studies

 
 
 
 

Di dân trong nước và di dân quốc tế

In
Migrant
  • Nghiên cứu  

Di dân trở thành một lĩnh vực được quan tâm của ISDS từ năm 2001 khi Viện tham gia một dự án nghiên cứu ở khu vực  về bảo trợ xã hội ở Châu Á, một sáng kiến hỗ trợ của Quỹ Ford. Trong nghiên cứu này, những người di cư được đề cập đến như một trong các nhóm thiệt thòi và cần được bảo trợ tốt hơn. Báo cáo của ISDS đã được xuất bản và được Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội sử dụng cho các thảo luận về vấn đề bảo trợ xã hội ở Việt Nam.

Trong những năm 2005 - 2007, ISDS đã thực hiện thành công một nghiên cứu và xuất bản cuốn sách về bảo trợ xã hội cho người di cư ở Việt Nam với sự tài trợ của Quỹ Rockefeller. Dự án lại hợp tác với Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội. Xem thêm báo cáo

Tiếp theo, trong 2 năm 2008-2009, ISDS đã triển khai một cuộc nghiên cứu lớn về tác động của di dân nội địa đối với nơi đi và nơi đến, cũng với sự tài trợ của Quỹ Rockefeller. Kết quả của cuộc nghiên cứu đã được xuất bản trong cuốn sách “Từ nông thôn và thành phố: Tác động của di dân đối với nơi đi và nơi đến”  Xem thêm báo cáo

Cũng trong thời gian này, ISDS tham gia dự án nghiên cứu so sánh về bảo trợ xã hội cho người di cư từ nông thôn ra thành phố do Viện Nghiên cứu Phát triển của Đại học Sussex (Anh) chủ trì tại Việt Nam và Trung quốc (đối tác là Trường Đại học Normal Phúc Kiến). Dự án nhận được sự tài trợ của Quỹ Ford. Sản phẩm của Dự án sẽ được xuất bản thành sách.

Từ năm 2007, ISDS bắt đầu làm việc về chủ đề di cư quốc tế thông qua hợp tác với trường Đại học Western Ontario (Canada), Đại học Pai Chai (Hàn Quốc) và Đại học Tôn Dật Tiên (Đài Loan). Với tài trợ từ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC) của Canada, một nghiên cứu lịch đại về di cư xuyên quốc gia của phụ nữ Việt Nam để lao động và kết hôn đã được thực hiện trong ba năm 2007-2009. Nghiên cứu này tập trung vào các khoảng trống về chính sách di cư và nhập cư cũng như các nguy cơ tổn thương mà phụ nữ di cư có thể gặp phải, nhất là sự vi phạm quyền của họ tại cả nước đi và nước đến. Xem thêm báo cáo


  • Vận động chính sách và chia sẻ thông tin

Vận động chính sách bảo vệ quyền và bảo trợ xã hội cho di dân từ nông thông ra thành thị được thực hiện thông qua hợp tác với Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc Hội. Hai hội thảo phổ biến về vấn đề quyền và tính dễ tổn thương của người di cư đã được tổ chức tại Hà Nội với thành phần tham gia là các đại biểu quốc hội và các đại diện của chính phủ. Một tờ tin về di cư và bảo trợ xã hội đã được soạn thảo và phổ biến đến toàn bộ các đại biểu Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân ở 64 tỉnh thành trên toàn quốc.

ISDS còn cộng tác với Đài Truyền Hình Việt Nam sản xuất hai chương trình truyền hình về tính dễ tổn thương của người di cư và nhu cầu bảo trợ xã hội của họ. Những bản tin này được phát sóng tổng cộng bốn lần trên phạm vi cả nước.

Về di cư quốc tế, hai hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về di cư lao động và di cư để kết hôn đã được tổ chức tháng 3 năm 2010 và tháng 7 năm 2011. Cả hai cuộc hội thảo đều được đưa tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Song song với nghiên cứu, ISDS luôn chủ động làm việc với giới báo chí để nâng cao nhận thức của công chúng về quyền của người di cư, giảm thiểu cách nhìn tiêu cực của cộng đồng đối với phụ nữ di cư vì mục đích hôn nhân. Thông qua các buổi gặp gỡ làm việc với các cơ quan nhà nước, các nhà hoạt động xã hội và giới truyền thông của Hàn Quốc và Đài loan (ví dụ như kênh truyền hình KBS) ISDS đx tích cực  vận động cho những thay đổi chính sách nhằm bảo vệ tốt hơn nữa quyền của người di cư Việt Nam đến các nước này.

 
 
 
 
link download game warcraft III, download game de che age of empires ban aoe link down nhanh, converter flv bang flv to avi mpeg wmv 3gp mp4 ipod converter video,tai flv media player nghe nhac video flv, download 2900 driver may in canon lbp driver canon lbp 2900 player link tai, kmplayer moi nhat, tai flash download flash player down, tai, download ccleaner don dep he thong, link tai download vlc xem bong da vlc, download winrar 32 bit giai nen 32 bit file winrar , choi game can download game neu ranh thi tim tai , ebook cac the loai ebook down, driver may tinh driver laptop