gototopgototop

Institute for Social Development Studies

 
 
You are here:: Trung tâm tư liệu Giới thiệu
 
 

Trung tâm Tư liệu Giới, Tính dục và Sức khỏe tình dục

Library
Là trung tâm tư liệu đầu tiên về chủ đề này. Trung tâm tư liệu Giới, Tính dục, và Sức Khỏe sinh sản là một bộ phận của dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo về tính Dục và Sức khỏe tình dục ở Việt Nam”, do Quĩ Ford tài trợ. Đặt tại Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động vì mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và vận động chính sách.

 

Cơ cấu của trung tâm tư liệu

Thư viện hiện có một bộ sưu tập lớn gồm các loại sách, tạp chí định kỳ, tài liệu, báo cáo nghiên cứu, đĩa CD, băng hình và tiếng theo các chủ đề sau::

Resource

 

Các đối tác quốc tế

- Viện trao đổi về Sức khỏe Sinh sản và Sức khỏe tình dục ( TARSIH- Ấn Độ)

- Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Tính dục (NSRC), ĐH San Francisco, Hoa Kỳ

 

Sứ Mệnh

Trung tâm tư liệu Giới, Tính dục và Sức khỏe sinh sản có nhiệm vụ đối chiếu phân phát, và phổ biến thông tin về giới, tính dục, SKSS và các quyền về SKSS. Thông qua các hoạt động tiếp cận từ xa đến các nhà vận động chính sách, các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách, Trung tâm đề xướng các đối thoại mang tính xây dựng về những chủ đề nêu trên nhằm thúc đẩy sự công bằng xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống ở Việt Nam.

 

Chủ đề trọng tâm

·        Tính dục(giới và tính dục, khuynh hướng tính dục, hành vi tính dục, hành vi tính dục lệch chuẩn, mại dâm, cấu thành xã hội của tính dục…)

·        Các vấn đề giới và các nghiên cứu về phụ nữ. Sức khỏe và Sức khỏe Sinh sản(các lý thuyết về sức khỏe, phá thai, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, HIV/AIDS, sức khỏe cộng đồng…)

·        Nhân khẩu học và các Nghiên cứu Dân số Phát triển xã hội(phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, nông nghiệp và nông thôn, môi trường, lạm dụng ma túy…)

·        Các Nghiên cứu về Trẻ em (mại dâm và buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em, sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục…)

The first of its kind in Viet Nam, the Resource Center for Gender, Sexuality And Reproductive Health is a part of The “Capacity Enhancement for Reseacher and Training on Sexuality And Sexual Health” project funded by the Ford Foundation. The Center is based at the institute for Social Development Studies, a Vietnamese non-profit organi-zation dedicated to promoting eco- nomic anh social development through research, training, and advocacy.

 

Areas of Activities

The library has a large collection of books, period-Icals, documents, research reports, CD-ROMs, Audio anh videotapes on the following major themes:

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->                                    

Seminar series “Gender,

Sexuality, and Society”

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

     RC

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

Website:www.isds.org.vn

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

    Online library

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

Website:www.isds.org.vn

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

 

Website:www.isds.org.vn

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

   Library of RC with more

         than 3000 items

           

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->                                             <!--[if !vml]--><!--[endif]-->     <!--[if !vml]--><!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

<!--[endif]--><!--[if !mso]-->
<!--[endif]-->

Gender

Sexuality

Health and reproductive

health

Demography

Child Studies

Education

Social sciences and social

development

 

 

<!--[if !mso]-->
<!--[endif]--><!--[if !mso & !vml]--> <!--[endif]--><!--[if !vml]-->

<!--[endif]--> <!--[if !vml]--><!--[endif]-->        <!--[if !vml]--><!--[endif]-->

 

 

  

 

 

 

 

 

International partners

Talking About Reproductive and Sexual Health (TARSHI- India)

National Sexuality Research Center (NSRC), SanFrancisco State University (USA)

 

Mission statement

The Resource Center for Gender, Sexuality, and Reproductive Health collates, generates and disseminates information on gender, sexuality, reproductive health and rights. Through active out-reach to advocates, academics, and policy makers, the Center initiates constructive dialogue on these issues to promote social justice and improve the quality of life in Vietnam.

 

Main themes

  • Sexuality (Sexuality and gender, Sexual orientation, Sexual behaviours, Prostitution, Sexual deviances, Social construction of sexuality, sexual Education,etc.)
  • Gender issues and Women Studies. Health and Reproductive Health (Health theories, Abortion, Family planning, Adolescent RH, Safe motherhood, HIV/AIDS, Public health,etc.)
  • Demography and Population Studies. Social Development (Socio-economic development, Urbanization, Rural and agriculture, Environment, Drug abuse,etc.)
  • Child Studies (Child prostitution and trafficking, health, nutrition, education, Child labour, Child sexual abuse, etc.)
 
 
 
 
link download game warcraft III, download game de che age of empires ban aoe link down nhanh, converter flv bang flv to avi mpeg wmv 3gp mp4 ipod converter video,tai flv media player nghe nhac video flv, download 2900 driver may in canon lbp driver canon lbp 2900 player link tai, kmplayer moi nhat, tai flash download flash player down, tai, download ccleaner don dep he thong, link tai download vlc xem bong da vlc, download winrar 32 bit giai nen 32 bit file winrar , choi game can download game neu ranh thi tim tai , ebook cac the loai ebook down, driver may tinh driver laptop