gototopgototop

Institute for Social Development Studies

 
 
You are here:: Các dự án tiêu biểu Tác động của các chương trình giảm hại đối với việc thực thi luật pháp ở Đông Nam Á: Những điều làm được và chưa làm được
 
 

Tác động của các chương trình giảm hại đối với việc thực thi luật pháp ở Đông Nam Á: Những điều làm được và chưa làm được

In

harm.r

Thời gian: 4/2008- 4/2011

Đơn vị tài trợ: AusAID

Đây là một dự án được thực hiện ở ba nước Đông Nam Á là Lào, Cam pu chia và Việt Nam với sự phối hợp của Viện Sức khỏe Toàn cầu (Nossal), Đại học quốc gia Lào, Viện Sức khỏe Công cộng Cam pu chia, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Việt Nam. Dự án chia làm ba giai đoạn và hướng tới những mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu của dự án.

1. Xác định các yếu tố tác động tới việc phê duyệt và lồng ghép các nguyên tắc giảm hại vào luật pháp  và thực tế thực thi luật pháp ở ba nước Đông nam Á.
  • Cung cấp các bằng chứng làm cơ sở hướng dẫn việc thực thi các chương trình và chính sách giảm hại một cách hiệu quả
  • Giúp xây dựng các môi trường ủng hộ cho các hoạt động giảm hại ở cộng đồng cho đối tượng phụ nữ và nam giới là người nghiện chích
  • Đưa ra các khuyến nghị khả thi cho AusAID và các cơ quan khác đang làm việc về giảm hại ở ĐNA
2. Xây dựng năng lực trong khu vực:
  • cho các nghiên cứu viên và viện nghiên cứu có liên quan ở Châu Á
  • cho các cơ quan, diễn đàn và mạng lưới hiện có liên quan đến thực thi chính sách liên quan đến HIV và người nghiện chích.

Chức năng và nhiệm vụ của ISDS trong dự án

  • Tham gia vào quá trình xây dựng các cơ chế thu thập các số liệu, thu thập số liệu thực địa và tham gia vào quá trình xử lý và công bố kết quả.

Kết quả bước đầu

  • Đến nay ISDS đã hoàn thành một số báo cáo giới thiệu về Việt Nam, cơ cấu tổ chức/ bộ máy nhà nước về GH, thực trạng HIV/AIDS, người nghiện chích và các chương trình giảm hại đã và đang có ở Việt Nam.
Đồng thời, ISDS đang triển khai một hợp phần nghiên cứu tìm hiểu về khả năng nhân rộng và duy trì các chương trình giảm hại ở Việt Nam hiện nay khi chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng các biện pháp mạnh để triệt bỏ ma túy. Nghiên cứu này được thực hiện tại Hà Nội, dưới hình thức các phỏng vấn sâu với một số cán bộ cao cấp các ban ngành đoàn thể đang làm việc với HIV/IDUs và giảm hại. Công tác thu thập thông tin đã được bắt đầu vào tháng 12 năm 2009 và dự tính sẽ kéo dài đến hết năm 2010.

 

 

 
 
 
 
link download game warcraft III, download game de che age of empires ban aoe link down nhanh, converter flv bang flv to avi mpeg wmv 3gp mp4 ipod converter video,tai flv media player nghe nhac video flv, download 2900 driver may in canon lbp driver canon lbp 2900 player link tai, kmplayer moi nhat, tai flash download flash player down, tai, download ccleaner don dep he thong, link tai download vlc xem bong da vlc, download winrar 32 bit giai nen 32 bit file winrar , choi game can download game neu ranh thi tim tai , ebook cac the loai ebook down, driver may tinh driver laptop