gototopgototop

Institute for Social Development Studies

 
 
You are here:: Các dự án tiêu biểu Giá trị kinh tế liên quan đến sự kỳ thị liên của người khuyết tật ở Việt Nam: Những gợi ý cho các chính sách hòa nhập của người khuyết tật và giảm nghèo
 
 

Giá trị kinh tế liên quan đến sự kỳ thị liên của người khuyết tật ở Việt Nam: Những gợi ý cho các chính sách hòa nhập của người khuyết tật và giảm nghèo

In

Sample Image

Thời gian: 2010-2013

Cơ quan tài trợ: AusAID

Dự án này đề xuất một nghiên cứu nhằm dự toán các chi phí kinh tế liên quan đến các dạng kỳ thị đối với người khuyết tật ở cấp độ cá nhân và các cấp độ cao hơn ở Việt Nam. Số liệu nghiên cứu sẽ được thu thập từ 8 tỉnh có tỷ lệ người khuyết tật cao hơn trong cả nước. Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng như cơ sở thông tin cho các chính sách xã hội và các chương trình phát triển có tính đến người khuyết tật của chính phủ Việt Nam, AusAID, và cộng đồng các tổ chức phát triển nói chung. Năng lực nghiên cứu của một số cơ quan lập pháp và hoạch định chương trình quốc gia của chính phủ và của các tổ chức thuộc xã hội dân sự tham gia nghiên cứu sẽ được cải thiện. Dự án sẽ được sự hỗ trợ về kỹ thuật của các chuyên gia từ trường Đại học Tổng hợp Melbourne.

Giả thuyết chính của dự án nghiên cứu này là các dạng kỳ thị liên quan đến khuyết tật có ảnh hưởng quan trọng và có thể đo lường được ở cấp vi mô và vĩ mô, và các ảnh hưởng này có thể được giải quyết thông qua các can thiệp chính sách xã hội. Các câu hỏi nghiên cứu chính là:

  1. Các loại kỳ thị liên quan đến khuyết tật nào có ý nghĩa ở cấp độ cá nhân, hộ và cấp cao hơn?
  2. Các dạng kỳ thị này có ảnh hưởng thế nào tới các cơ hội sống về khía cạnh kinh tế xã hội của người khuyết tật?
  3. Chí phí kinh tế của các dạng kỳ thị này như thế nào đối với cá nhân, hộ và xã hội?

Các dự toán chi phí sẽ được thực hiện trong ba lĩnh vực chính: giáo dục, thị trường lao động, sức khỏe và sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế.

Ý nghĩa của dự án:

Mặc dù chính phủ đã ban hành các chính sách xã hội và chương trình để hỗ trợ người khuyết tật, tuy nhiên cho đến nay các hỗ trợ chỉ mang tính từ thiện chứ chưa phải là một chương trình tổng thể tập trung vào sự hòa nhập xã hội và phát triển con người. Một trong lý do cho sự thiếu hụt này đó là quan điểm chung rằng người khuyết tật là ‘bất bình thường’, và kỳ thị đối với nhóm dân số này dưới nhiều hình thức đã tiếp tục cản trở họ tiếp cận những cơ hội kinh tế, xã hội và chính trị bình đẳng như những người khác.

Nếu kỳ thị đối với người khuyết tật không được giải quyết một cách hiệu quả, người khuyết tật sẽ không được hưởng lợi từ tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng mà Việt Nam đang đạt được. Việc này sẽ làm chậm tiến trình đạt những mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng và giảm nghèo toàn diện và mục tiêu Thiên niên kỷ quốc tế. Đặc biệt, kỳ thị sẽ tạo ra những cản trở nghiêm trọng đối với việc thực hiện Luật về người khuyết tật sắp ban hành và Kế hoạch hành động hỗ trợ người tàn tật quốc gia.

Mục tiêu phát triển của dự án này là thúc đẩy chính phủ và các cơ quan có liên quan nhận thức đầy đủ về các hậu quả tiêu cực của kỳ thị trong các lĩnh vực kinh tế xã hội cơ bản và về sự phát triển toàn diện của người khuyết tật. Cách tốt nhất để làm việc này đó là chứng minh được các chi phí của kỳ thị và lợi ích của việc xóa bỏ kỳ thị.

Đối với những ưu tiên của AusAID, dự án này rất quan trọng vì các chương trình hỗ trợ do Chính phủ Úc tài trợ có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu để hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực hướng tới sự phát triển tính đến người khuyết tật.

01

 
 
 
 
link download game warcraft III, download game de che age of empires ban aoe link down nhanh, converter flv bang flv to avi mpeg wmv 3gp mp4 ipod converter video,tai flv media player nghe nhac video flv, download 2900 driver may in canon lbp driver canon lbp 2900 player link tai, kmplayer moi nhat, tai flash download flash player down, tai, download ccleaner don dep he thong, link tai download vlc xem bong da vlc, download winrar 32 bit giai nen 32 bit file winrar , choi game can download game neu ranh thi tim tai , ebook cac the loai ebook down, driver may tinh driver laptop