gototopgototop

Institute for Social Development Studies

 
 
You are here:: Bản quyền khai thác thông tin
 
 

Bản quyền và khai thác thông tin

In

© Bản quyền thuộc về ISDS năm 2010. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Thông tin trên toàn bộ trang Web của ISDS đưa lên để phổ biến rộng rãi. Mọi thông tin này được bảo vệ theo Công ước Berne về Bảo vệ các tài liệu và tác phẩm nghệ thuật cũng như theo các công ước quốc tế khác và các bộ luật của quốc gia về bản quyền. Có thể tham khảo, tái tạo hay dịch các trích đoạn thông tin trên trang Web để phục vụ cho mục đích nghiên cứu chung hay nghiên cứu, học tập của cá nhân, chứ không được bán hay sử dụng cho các mục đích thương mại. Trong mọi trường hợp, khi sử dụng thông tin trên trang Web này phải nêu rõ nguồn của ISDS, đồng thời đưa ra địa chỉ nguồn thông tin thống nhất của bài viết đó. Việc tái tạo hoặc dịch thông tin của trang Web với số lượng lớn hay việc sử dụng thông tin để phục vụ cho các mục đích không phải là giáo dục và phi thương mại phải được ISDS cho phép bằng văn bản trước khi tiến hành các công việc đó. Mọi đơn thư đề nghị và yêu cầu thông tin phải gửi tới bộ ISDS về thông tin được sử dụng.

Các tên gọi, địa danh được sử dụng và cách trình bày thông tin trên trang Web này hoàn toàn không biểu thị ý kiến, quan điểm của ISDS về tư cách pháp lý của bất kỳ một quốc gia, lãnh thổ, thành phố, địa phương nào hay của các nhà chức trách ở đó hoặc về việc ấn định ranh giới của các địa danh này.

Việc đề cập các công ty cụ thể hay sản phẩm của một số cơ sở sản xuất không có nghĩa là ISDS tán thành hay giới thiệu các công ty và sản phẩm đó so với các công ty và sản phẩm khác có tính chất tương tự nhưng không được nhắc tới trên trang Web.

ISDS không đảm bảo rằng mọi thông tin trên trang Web này là đầy đủ và chính xác, và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào do việc sử dụng thông tin gây ra.

ISDS không chịu trách nhiệm về  thông tin và nội dung tài liệu của các tổ chức khác hoặc trang web liên kết.

CopyRight

 
 
 
 
link download game warcraft III, download game de che age of empires ban aoe link down nhanh, converter flv bang flv to avi mpeg wmv 3gp mp4 ipod converter video,tai flv media player nghe nhac video flv, download 2900 driver may in canon lbp driver canon lbp 2900 player link tai, kmplayer moi nhat, tai flash download flash player down, tai, download ccleaner don dep he thong, link tai download vlc xem bong da vlc, download winrar 32 bit giai nen 32 bit file winrar , choi game can download game neu ranh thi tim tai , ebook cac the loai ebook down, driver may tinh driver laptop