gototopgototop

Những nhóm bị thiệt thòi khác

In

DisabilityViện cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tính dễ tổn thương của một số nhóm bị thiệt thòi khác, ví dụ như nhóm trẻ em đường phố, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, phụ nữ không có đất, vv. Những kết quả nghiên cứu này đã được công bố đến chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, và trong giới nghiên cứu học thuật.

Các nỗ lực nâng cao năng lực bao gồm việc thiết kế xây dựng bộ công cụ dành cho MSM nhằm vận động cho quyền tình dục của MSM, xây dựng năng lực cho các câu lạc bộ và nhóm MSM, và nâng cao nhận thức cho cả nhà nước và xã hội về sự tham gia xã hội và bảo vệ quyền cho nhóm dân số này.