• English
  • Tiếng Việt
Trang chủ >  Chuyên môn

Chuyên môn

Người nghèo 

Trên thực tế, hầu hết các nhóm dân số ngoài lề mà ISDS đang làm việc cùng đều sống trong nghèo khổ. Chăm sóc sức khỏe là vấn đề được ISDS đặt lên hàng đầu khi làm việc với những người nghèo. Từ năm 2008, Viện đang thực hiện những nghiên cứu tìm hiểu tác động của chi phí cho chữa bệnh bện và chăm sóc y tế đối với người nghèo, với nghiên cứu này Viện mong muốn mang lại những bằng chứng có thể sử dụng để vận động mang lại bảo hiểm phổ thông cho người nghèo và người cận nghèo và cải thiện hệ thống bảo hiểm y tế.

Nhận ra rằng người nghèo không có tiếng nói với các chính sách y tế, ISDS quyết tâm sử dụng các kết quả nghiên cứu cùng với những kiến thức liên quan nhằm hỗ trợ người nghèo nói lên những bất cập trong tiếp cận dịch vụ y tế của họ.

Từ năm 2010 trong khuôn khổ dự án Phối hợp Hành động vì Công bằng trong Chăm sóc Sức khỏe do Quỹ Rockefeller tài trợ cho nhóm các tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam mà ISDS là thành viên, vấn đề tiếp cận y tế của người nghèo và các nhóm thiệt thòi khác được ưu tiên hàng đầu.

ISDS

CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN

Nghiên cứu Hoạt động đầu tiên của ISDS trong lĩnh vực này là nghiên cứu “Tìm hiểu về Kỳ thị và Phân…

Thông qua VCSPA, từ năm 2009, ISDS đã hỗ trợ những người làm mại dâm thành lập nhóm và xây dựng chương…

ISDS là một trong những tổ chức đầu tiên ở Việt Nam làm việc với bạn tình của những người nghiện ma…

Nghiên cứu Từ năm 2007, ISDS bắt đầu mở rộng phạm vi quan tâm nghiên cứu và vận động chính sách sang…

Viện cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tính dễ tổn thương của một số nhóm bị thiệt thòi khác, ví…

Nghiên cứu Trong 7 năm qua, ISDS có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về chủ đề ma túy và giảm…

;