Trang chủ >  Chuyên môn

Chuyên môn

Bạn tình của những người nghiện ma túy

ISDS là một trong những tổ chức đầu tiên ở Việt Nam làm việc với bạn tình của những người nghiện ma túy, không chỉ nghiên cứu về nguy cơ nhiễm HIV của họ mà còn thu hút sự quan tâm đến nhóm bị bỏ quên này và hỗ trợ họ xây dựng cộng đồng của chính mình. Thông qua dự án trong những năm 2009-2010, phối hợp với Dự án Sáng kiến Chính sách Y tế do Abt International chủ trì,  ISDS đã nâng cao năng lực cho một nhóm chủ yếu là các nữ giáo dục viên đồng đẳng và khuyến khích họ tiếp cận các phụ nữ khác có cùng hoàn cảnh và xây dựng mạng lưới của mình. Chưa đầy một năm, các giáo dục viên đồng đẳng đã tiếp cận được hơn 1000 phụ nữ là vợ của người nghiện ma túy. Các nhóm nhỏ đã được thành lập trong số các phụ nữ này. ISDS đã hỗ trợ họ nâng cao kỹ năng để phát hiện và nói lên các vấn đề của mình.

Trong Dự án Quỹ Toàn cầu, ISDS đang tiếp tục làm việc với cộng đồng này tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Vĩnh Long và Cần Thơ.

ISDS

 

CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN

Trên thực tế, hầu hết các nhóm dân số ngoài lề mà ISDS đang làm việc cùng đều sống trong nghèo khổ.…

Thông qua VCSPA, từ năm 2009, ISDS đã hỗ trợ những người làm mại dâm thành lập nhóm và xây dựng chương…

Trong hai năm 2004-2005, ISDS  phối hợp với  dự án POLICY đã triển khai nghiên cứu định tính về nam quan hệ…

Nghiên cứu Từ năm 2007, ISDS bắt đầu mở rộng phạm vi quan tâm nghiên cứu và vận động chính sách sang…

Viện cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tính dễ tổn thương của một số nhóm bị thiệt thòi khác, ví…

Nghiên cứu Hoạt động đầu tiên của ISDS trong lĩnh vực này là nghiên cứu “Tìm hiểu về Kỳ thị và Phân…

;
  • 0123456789