• English
  • Tiếng Việt
Trang chủ >  Chuyên môn

Chuyên môn

Nam quan hệ tình dục với nam

Trong hai năm 2004-2005, ISDS  phối hợp với  dự án POLICY đã triển khai nghiên cứu định tính về nam quan hệ tình dục với nam tại Hà Nội và nguy cơ nhiễm HIV. Từ đó, ISDS liên tục quan tâm đếnchủ đề này trong các nghiên cứu của mình về giới và tình dục đồng thời bắt đầu triển khai vận động cho quyền của MSM và giảm kỳ thị đối với MSM và người chuyển giới.

Thông qua VCSPA trong các năm 2009-2010 và dự án Quỹ Toàn cầu từ năm 2011, ISDS hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của nam quan hệ đồng giới ở nhiều tỉnh thành.

Cũng trong năm 2009-2010, theo yêu cầu của UNAIDS, Viện đã xây dựng một bộ công cụ hướng dẫn hoạt động giảm kỳ thị đối với NSM. Phần về kỳ thị liên quan đến HV đối với MSM được điều chỉnh từ tài liệu của Liên minh phòng chống AIDS Quốc tế cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Những phần về giới và tình dục do ISDS xây dựng mới.  Chương trình đào tạo giảng viên về sử dụng bộ công cụ đã được triển khai sau đó cho các cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, đại diện của các NGO, CBO làm việc với MSM. Bộ công cụ được đánh giá cao bởi các tổ chức làm việc với MSM và cộng đồng MSM nói riêng.  Nhiều tổ chức đã sử dụng bộ công cụ một cách hiệu quả trong các hoạt động vận động cho quyền tình dục của MSM, nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của MSM và nâng cao nhận thức cho các cơ quan chính phủ cũng như xã hội về nhu cầu hòa nhập xã hội và quyền của cộng đồng MSM.

Cán bộ của ISDS thường xuyên cộng tác với giới truyền thông đại chúng để cung cấp thông tin về chủ đề tình dục đồng giới, MSM và chuyển giới cho công chúng, nâng cao nhận thức xã hội về tác hại của kỳ thị và phân biệt đối xử đối với các nhóm này. ISDS cũng tích cực tham gia các hoạt động vận động cho quyền về hôn nhân giữa những người đồng giới ở Việt Nam.

ISDS

CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN

Nghiên cứu Trong 7 năm qua, ISDS có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về chủ đề ma túy và giảm…

Nghiên cứu Từ năm 2007, ISDS bắt đầu mở rộng phạm vi quan tâm nghiên cứu và vận động chính sách sang…

Nghiên cứu  Di dân trở thành một lĩnh vực được quan tâm của ISDS từ năm 2001 khi Viện tham gia một…

Viện cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tính dễ tổn thương của một số nhóm bị thiệt thòi khác, ví…

Nghiên cứu Hoạt động đầu tiên của ISDS trong lĩnh vực này là nghiên cứu “Tìm hiểu về Kỳ thị và Phân…

Trên thực tế, hầu hết các nhóm dân số ngoài lề mà ISDS đang làm việc cùng đều sống trong nghèo khổ.…

;