• English
  • Tiếng Việt
Trang chủ >  Chuyên môn

Chuyên môn

Người làm mại dâm

Thông qua VCSPA, từ năm 2009, ISDS đã hỗ trợ những người làm mại dâm thành lập nhóm và xây dựng chương trình làm việc của mình nhằm bảo vệ quyền và phúc lợi của chính mình. Đây là sáng kiến đầu tiên ở Việt Nam.

Trong 2 năm 2009-2010, thông qua dự án giảm kỳ thị liên quan đến HIV do PEPFAR hỗ trợ, ISDS đã cùng với ICRW xây dựng thành công Bộ Công cụ hướng dẫn giảm kỳ thị liên quan đến mại dâm và HIV. Một số phụ nữ làm mại dâm đã tham gia vào quá trình xây dựng bộ công cụ và các hội thảo nâng cao nhận thức và tập huấn cho đại diện của công an, cán bộ trung tâm 05-06 và cán bộ của NGO, CBO ở nhiều tỉnh và thành phố. Bộ công cụ và chương trình hội thảo tập huấn đã được những người tham gia đánh giá rất cao. Họ cho biết đã được khuyến khích để tăng cường hơn nữa các hoạt động giảm kỳ thị với người làm mại dâm trong công việc của mình.

ISDS sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhóm này thông qua dự án Quỹ Toàn cầu tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Vĩnh Long và Cần Thơ.

ISDS

 

CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN

Trong hai năm 2004-2005, ISDS  phối hợp với  dự án POLICY đã triển khai nghiên cứu định tính về nam quan hệ…

Viện cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tính dễ tổn thương của một số nhóm bị thiệt thòi khác, ví…

Nghiên cứu Từ năm 2007, ISDS bắt đầu mở rộng phạm vi quan tâm nghiên cứu và vận động chính sách sang…

Trên thực tế, hầu hết các nhóm dân số ngoài lề mà ISDS đang làm việc cùng đều sống trong nghèo khổ.…

Nghiên cứu Trong 7 năm qua, ISDS có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về chủ đề ma túy và giảm…

ISDS là một trong những tổ chức đầu tiên ở Việt Nam làm việc với bạn tình của những người nghiện ma…

;