• English
  • Tiếng Việt
Trang chủ >  Chuyên môn

Chuyên môn

Người sử dụng ma túy

Nghiên cứu

Trong 7 năm qua, ISDS có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về chủ đề ma túy và giảm tác hại. Năm 2003, ISDS được UNODC ủy quyền thực hiện một nghiên cứu định tính về khía cạnh giới của việc sử dụng ma túy ở Hải Phòng. Năm 2004, ISDS tiếp tục nhận được tài trợ của UNOCD để thực hiện một nghiên cứu định tính về tiểu văn hóa của người sử dụng ma túy ở Hà Nội. Từ 2008, ISDS tham gia vào dự án đa quốc gia “Thực hiện Luật và Giảm tác hại”, tài trợ bởi AusAID, cùng với ba tổ chức khác gồm: Viện Sức Khỏe Toàn Cầu Nossal thuộc Đại Học Melbourne (Úc), Viện Quốc gia về Sức khỏe Cộng đồng (Cambodia), và Đại học Quốc gia Lào. Hợp phần chủ yếu của dự án này nhằm đánh giá về môi trường chính sách về giảm tác hại ở các quốc gia, thực hiện một nghiên cứu định tính về vai trò của thực thi pháp luật về giảm tác hại.

Vận động chính sách và chia sẻ thông tin

Các nỗ lực vận động chính sách được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương va WHO trong giai đoạn 2003 đến 2006 đã đóng vai trò quan trọng trong việc hợp pháp hóa hoạt động giảm tác hại nhằm phòng chống HIV, thể hiện trong luật HIV/AIDS năm 2006.

Kiên trì trong vận động cho quyền của người sử dụng ma túy, ISDS luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội và vượt qua các thách thức. Trong quá trình thảo luận về Luật Ma túy sửa đổi năm 2008, bất chấp những hạn chế về cơ hội tham gia, ISDS vẫn cùng với nhóm đại diện cho các tổ chức Liên Hiệp Quốc và Trung tâm Thông tin - Tư liệu của Quốc hội thu thập và trình bày cho các đại biểu quốc hội các bằng chứng nhằm hỗ trợ việc điều trị cho người nghiện ma túy và các bằng chứng về phân biệt đối xử và những vấn đề ở các trung tâm cai nghiện. Cũng trong tinh thần này, ISDS cộng tác với giới truyền thông đại chúng để nâng cao nhận thức của công chúng và hỗ trợ sự thay đổi tích cực. Những cố gắng nói trên đã góp phần vào sự thay đổi nhận thức về việc sử dụng ma túy theo chiều hướng tích cực hơn – khi nó được coi là vấn đề sức khỏe chứ không phải là vấn đề hình sự. Điều này giúp thúc đẩy sự thay đổi mà trong đó người nghiện ma túy không bị trừng phạt quá nặng nề mà được đối xử nhân đạo hơn.

ISDS thường xuyên cộng tác với các cơ quan truyền thông đại chúng bao gồm đài truyền hình, đài phát thanh và báo chí nhằm góp phần cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề nghiện ma túy đồng thời nhấn mạnh về sự kỳ thị và hậu quả của nó đối với người nghiện, gia đình và cộng đồng.

Xây dựng năng lực,nâng cao quyền năng và phát triển cộng đồng

ISDS là một trong số ít các tổ chức phi chính phủ tuyển dụng cán bộ chuyên môn là người sống chung với HIV, đã từng là tù nhân và nghiện ma túy.  Làm việc tại ISDS từ năm 2005, cán bộ này đã trưởng thành nhanh chóng, trở thành một trong những cán bộ chủ chốt của Viện, được giao trách nhiệm quản lý một dự án quan trọng. Điều này là nguồn động viên cho các tổ chức và cho những người đã từng nghiện ma túy, người sống chung với HIV về việc làm thế nào để một tổ chức trở thành không kỳ thị và một người sống chung với HIV, đã từng nghiện ma túy có thể tiến bộ như thế nào.

Dựa vào kinh nghiệm này, ISDS đã tuyển dụng 13 người vốn là người nghiện ma túy làm điều phối viên và giáo dục viên cho một dự án với bạn tình của những người nghiện ma túy. Thành công của Dự án đã nâng cao lòng tự tin và đưa ra bằng chứng sống về việc người nghiện ma túy có thể đóng góp đáng kể vào các hoạt động xã hội một khi họ được trao quyền và có cơ hội.

Thông qua VCSPA, ISDS đã hỗ trợ thành lập nhóm tự lực đầu tiên của những người nghiện ma túy ở Việt Nam. Trong dự án Giảm kỳ thị liên quan đến HIV do PEPFAR hỗ trợ, trong 2 năm 2009 – 2010 ISDS hợp tác với ICRW đã xây dựng thành công Bộ công cụ hướng dẫn hoạt động giảm kỳ thị liên quan đến nghiện ma túy và HIV. Một loat các cuộc tập huấn và hội thảo nâng cao nhận thức trên cơ sở áp dụng bộ công cụ đã được tiến hành với đại diện của công an, cán bộ trung tâm cai nghiện, NGO và CBO.  Các đại biểu tham gia đã đánh giá rất cao sáng kiến này của ISDS và cam kết sẽ cố gắng lồng ghép các hoạt động giảm kỳ thị với người nghiện ma túy trong công việc của mình.

Trong khuôn khổ của dự án Quỹ Toàn cầu, ISDS tiếp tục hỗ trợ những người nghiện ma túy thành lập hoặc củng cố nhóm tự lực của họ. Một loạt các hoạt động đã và đang được triển khai nhằm tăng quyền và xây dựng năng lực phòng chống HIV cho các nhóm này ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Vĩnh Long và Cần Thơ.

ISDS

CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN

Thông qua VCSPA, từ năm 2009, ISDS đã hỗ trợ những người làm mại dâm thành lập nhóm và xây dựng chương…

Nghiên cứu Từ năm 2007, ISDS bắt đầu mở rộng phạm vi quan tâm nghiên cứu và vận động chính sách sang…

Trong hai năm 2004-2005, ISDS  phối hợp với  dự án POLICY đã triển khai nghiên cứu định tính về nam quan hệ…

Viện cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tính dễ tổn thương của một số nhóm bị thiệt thòi khác, ví…

ISDS là một trong những tổ chức đầu tiên ở Việt Nam làm việc với bạn tình của những người nghiện ma…

Trên thực tế, hầu hết các nhóm dân số ngoài lề mà ISDS đang làm việc cùng đều sống trong nghèo khổ.…

;