• English
  • Tiếng Việt
Trang chủ >  Chuyên môn

Chuyên môn

Những nhóm bị thiệt thòi khác

Viện cũng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về tính dễ tổn thương của một số nhóm bị thiệt thòi khác, ví dụ như nhóm trẻ em đường phố, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, phụ nữ không có đất, vv. Những kết quả nghiên cứu này đã được công bố đến chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, và trong giới nghiên cứu học thuật.

Các nỗ lực nâng cao năng lực bao gồm việc thiết kế xây dựng bộ công cụ dành cho MSM nhằm vận động cho quyền tình dục của MSM, xây dựng năng lực cho các câu lạc bộ và nhóm MSM, và nâng cao nhận thức cho cả nhà nước và xã hội về sự tham gia xã hội và bảo vệ quyền cho nhóm dân số này.

ISDS

 

 

CHUYÊN MÔN LIÊN QUAN

Nghiên cứu Từ năm 2007, ISDS bắt đầu mở rộng phạm vi quan tâm nghiên cứu và vận động chính sách sang…

Nghiên cứu Trong 7 năm qua, ISDS có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về chủ đề ma túy và giảm…

Nghiên cứu  Di dân trở thành một lĩnh vực được quan tâm của ISDS từ năm 2001 khi Viện tham gia một…

Trong hai năm 2004-2005, ISDS  phối hợp với  dự án POLICY đã triển khai nghiên cứu định tính về nam quan hệ…

ISDS là một trong những tổ chức đầu tiên ở Việt Nam làm việc với bạn tình của những người nghiện ma…

Trên thực tế, hầu hết các nhóm dân số ngoài lề mà ISDS đang làm việc cùng đều sống trong nghèo khổ.…

;