1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo danh sách ngắn

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển công ty kiểm toán Mã gói thầu: CQS-2 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn […]

Đơn vị thiết kế, xuất bản cuốn sách: Đàn Ông Việt Nam: Những Chân Dung Mới Trong Một Khung Hình Cũ

ĐIỀU KHOẢN THAM KHẢO Tên dự án: Tăng cường nền tảng nữ quyền tại Việt Nam Mô tả Cung cấp/Dịch vụ: Đơn vị xuất bản biên tập, thiết kế bố cục, bìa sách và xin giấy phép xuất bản cuốn sách: “Đàn Ông Việt Nam: Những Chân Dung Mới Trong Một Khung Hình Cũ” Thời […]

ISDS