1
Bạn cần hỗ trợ?

Lắng nghe tiếng nói của lao động nữ di cư

Pháp luật Việt Nam quy định tất cả hoạt động rà soát luật phải bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án luật liên quan đến di cư lao động là quan trọng bởi vì phụ nữ phải đối mặt với nhiều thách thức […]

Tóm tắt Thảo luận Chính sách: Để người lao động di cư trở về đóng góp tích cực cho Việt Nam

Tài liệu này tóm tắt một số chính sách và chương trình cụ thể nhằm giúp công tác quản lý và hỗ trợ quá trình trở về và tái hòa nhập của người lao động di cư Việt Nam đạt hiệu quả cao. Nội dung của tài liệu bao gồm việc đưa ra các vấn […]

Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Với cuốn danh bạ này, chúng tôi mong muốn bạn sẽ hiểu rằng: – Có rất nhiều cơ quan, tổ chức và dịch vụ hỗ trợ trong các tình huống nguy cấp, đe dọa đến sự an toàn của cá nhân hoặc người thân. – Các tổ chức và dịch vụ hiện đang cung cấp […]

Danh bạ Dịch vụ: Dành cho lao động nữ di cư bị bạo lực tại khu vực ASEAN

Công tác điều phối và chuyển gửi hiệu quả là yếu tố rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của Lao động Nữ Di cư bị bạo lực. Vì vậy, Chương trình An toàn và Bình đẳng (Safe and Fair) đã xây dựng Bộ Danh bạ Dịch vụ Khu vực (tài liệu này đang […]

Giúp lao động di cư an toàn hơn

Dự án “An toàn và Công bằng: Thực hiện quyền và cơ hội của nữ lao động di cư trong khu vực ASEAN” được Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố. Với khoản […]

Di cư lao động và bài toán an toàn cho phụ nữ

(LĐTĐ) Phụ nữ lao động di cư Việt Nam nói riêng và trong ASEAN nói chung vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đồng thời lao động nữ cũng có ít cơ hội được tiếp cận với các cơ chế giải quyết khiếu nại hiệu quả cũng như các dịch vụ hỗ […]

7 cách thức hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương

Kể từ khi Văn phòng OSSO Hà Nội (số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ) đi vào hoạt động đến nay, tư vấn viên Ngô Thị Thùy Dương (28 tuổi) đã tiếp cận khoảng 60 phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn. Quá trình tham vấn – tư vấn đối với đối tượng […]

Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú

CHÚNG TÔI, những người đứng đầu các Nhà nước/Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi tắt là ASEAN), tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12, ngày 13/2/2007 tại Cebu, Phi-líp-pin: NHẮC LẠI Tuyên bố Thỏa ước ASEAN II thông qua tại Hội nghị […]

Tuyên bố về xoá bỏ bạo lực với phụ nữ, 1993

Việc thực hiện có hiệu quả Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ sẽ góp phần vào việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, và rằng, Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, được nêu trong Nghị quyết này, sẽ […]

ISDS