1
Bạn cần hỗ trợ?

Tin tức

Ra mắt dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí dành cho nam giới có hành vi bạo lực

Hà Nội – Ngày 22/9/2023, Dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí dành cho nam giới có hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em đã được ra mắt tại Hà Nội với sự chứng kiến của hơn 30 đại biểu và các cơ quan đối tác. Dịch vụ tư vấn pháp […]

Tập huấn kỹ năng truyền thông cơ bản cho các thành viên nòng cốt 10 nhóm cộng đồng

Ngày 22-23/09/2023, tại Tp Nha Trang, Khánh Hòa, 30 thành viên thuộc 10 nhóm cộng đồng của người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, những người dễ tổn thương bởi HIV, chủ nhà trọ… đến từ 3 tỉnh Long An, Khánh Hòa và Vĩnh Phúc đã được tập huấn về các kỹ năng như […]

Truyền thông về sức khoẻ cho 35 lao động nhập cư tại Kiền Sơn

Ngày 17/09 vừa qua tại tổ dân phố Kiền Sơn, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Nhóm Chủ Nhà Trọ Kiền Sơn đã tổ chức buổi truyền thông với chủ đề “Thực hành an toàn trong phòng chống dịch và cung cấp thông tin về các dịch vụ y tế cần […]

Lĩnh vực chuyên môn

Trang chủ

Giới và Tình dục

Từ những năm mới thành lập, ISDS đã khởi xướng nhiều nghiên cứu về chủ đề giới, tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam. Hai nghiên cứu nổi bật nhất bao gồm một nghiên cứu định tính tìm hiểu về kiến tạo xã hội của tình dục ở Việt Nam năm 2003, và một điều tra quốc gia về tình dục và sức khỏe tình dục năm 2009.

Trang chủ

Hoà nhập xã hội

Hoạt động thúc đẩy hoà nhập xã hội của ISDS nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức và nhóm tự lực của những người sống chung với HIV, nam quan hệ tình dục với nam, những người sử dụng ma túy và người bán dâm thông qua dự án Quỹ Toàn cầu mà ISDS thực hiện từ nửa cuối năm 2011.

Ấn phẩm

Hành trình di cư lao động nước ngoài của phụ nữ Việt Nam – Những câu chuyện bây giờ mới kể

Cuốn sách này là tập hợp những câu chuyện về cuộc sống của phụ nữ Việt Nam khi đi lao động xa xứ, do chính các thành viên của mạng lưới phụ nữ Hà Tĩnh di cư lao động ở nước ngoài kể lại. Được sự cho phép của các chị, chúng tôi đã biên […]

Thông tin tóm tắt Nghiên cứu “Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam đang hội nhập”

Đây là bản thông tin tóm tắt Nghiên cứu “Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam đang hội nhập” được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội với sự tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học-Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 504.05-2018.02 và dự án […]

Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam hội nhập

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu xem thế nào là người đàn ông trong xã hội Việt Nam, những chuẩn mực và khuôn mẫu nam tính nào tham gia vào sự ‘kiến tạo’ ra người đàn ông và ý nghĩa của quá trình đó trong cuộc sống của đàn ông Việt Nam. Cụ thể, nghiên […]

ISDS