1
Bạn cần hỗ trợ?
https://www.fake-watches.is/ usa launches a variety of skilled, tectonic and unique high-quality watches.https://www.burberry.to best quality aaa swiss movement.will not wander in addition to liberty would be the soul connected with who makes the best rolex replica.https://www.franckmuller.to usa perseveres in its aim?for superior quality standards.100% quality assurance https://www.footballjerseys.ru.superiority inside design and also technology is a great base regarding https://www.vapesstores.ph/ vape shops for sale in usa.braveness is definitely the emotional meaning related to best swiss vape store.elegant https://www.boatwatches.to usa is more attractive.

Tin tức

Tập huấn về COVID-19 và kỹ năng truyền thông cho các nhóm cộng đồng tại Khánh Hòa

Ngày 27 – 28/5 vừa qua, 20 thành viên nhóm tự lực O2 và Bồ Công Anh đến từ Ninh Hòa và Nha Trang đã được nâng cao kiến thức về phòng, chống COVID-19, kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng viết tin ngắn và chụp ảnh bằng điện thoại thông qua lớp tập […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Gói thầu CSI-12

DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tuyển Trợ lý Dự án tại Hà Nội Mã gói thầu: CSI-12 Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận được một khoản viện trợ […]

Thư mời chào giá cho Gói trang thiết bị văn phòng 2023

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại (dưới đây gọi là “Khoản viện trợ”) từ Quỹ Phát triển Xã hội Nhật bản do Ngân hàng Thế giới quản lý để thực hiện Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn […]

Lĩnh vực chuyên môn

Trang chủ

Giới và Tình dục

Từ những năm mới thành lập, ISDS đã khởi xướng nhiều nghiên cứu về chủ đề giới, tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam. Hai nghiên cứu nổi bật nhất bao gồm một nghiên cứu định tính tìm hiểu về kiến tạo xã hội của tình dục ở Việt Nam năm 2003, và một điều tra quốc gia về tình dục và sức khỏe tình dục năm 2009.

Trang chủ

Hoà nhập xã hội

Hoạt động thúc đẩy hoà nhập xã hội của ISDS nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức và nhóm tự lực của những người sống chung với HIV, nam quan hệ tình dục với nam, những người sử dụng ma túy và người bán dâm thông qua dự án Quỹ Toàn cầu mà ISDS thực hiện từ nửa cuối năm 2011.

Ấn phẩm

Hành trình di cư lao động nước ngoài của phụ nữ Việt Nam – Những câu chuyện bây giờ mới kể

Cuốn sách này là tập hợp những câu chuyện về cuộc sống của phụ nữ Việt Nam khi đi lao động xa xứ, do chính các thành viên của mạng lưới phụ nữ Hà Tĩnh di cư lao động ở nước ngoài kể lại. Được sự cho phép của các chị, chúng tôi đã biên […]

Thông tin tóm tắt Nghiên cứu “Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam đang hội nhập”

Đây là bản thông tin tóm tắt Nghiên cứu “Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam đang hội nhập” được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội với sự tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học-Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) trong đề tài mã số 504.05-2018.02 và dự án […]

Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam hội nhập

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu xem thế nào là người đàn ông trong xã hội Việt Nam, những chuẩn mực và khuôn mẫu nam tính nào tham gia vào sự ‘kiến tạo’ ra người đàn ông và ý nghĩa của quá trình đó trong cuộc sống của đàn ông Việt Nam. Cụ thể, nghiên […]

ISDS