1
Bạn cần hỗ trợ?

Lễ trao giải và trưng bày các sản phẩm của cuộc thi “Thiếu nhi khỏe mạnh – Sẵn sàng chống dịch”

Ngày 29/05/2024, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) tổ chức lễ trao giải và trưng bày các sản phẩm của cuộc thi “Thiếu nhi khỏe mạnh – Sẵn sàng chống dịch”. Đây là một hoạt động thuộc Hợp phần 2 “Nâng cao nhận thức và kiến thức nhằm thay đổi […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ CSI-20

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tư vấn Kế toán Mã gói thầu: CSI-20 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân Phạm vi hợp đồng: […]

Thư mời chào giá dịch vụ tổ chức cuộc thi: cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh tại Khánh Hoà

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại (dưới đây gọi là “Khoản viện trợ”) từ Quỹ Phát triển Xã hội Nhật bản do Ngân hàng Thế giới quản lý để thực hiện Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-20

DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tư vấn Kế toán Mã gói thầu: CSI-20 1. Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CSI-19

DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tư vấn phát triển bộ câu hỏi và hướng dẫn chấm điểm cho Cuộc thi kiến thức Cán bộ Trạm Y tế Mã gói thầu: […]

Thư mời chào giá tổ chức sự kiện lễ trao giải và trưng bày các sản phẩm cuộc thi vẽ tranh

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại (dưới đây gọi là “Khoản viện trợ”) từ Quỹ Phát triển Xã hội Nhật bản do Ngân hàng Thế giới quản lý để thực hiện Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn […]

Tập huấn phòng chống bệnh truyền nhiễm cho 80 cán bộ y tế thôn bản và cộng tác viên tại xã Ninh Hòa

Ngày 16-17/4 vừa qua, tại Tx Ninh Hòa, đã diễn ra hai lớp tập huấn về phòng chống bệnh truyền nhiễm cho y tế thôn bản và cộng tác viên xã, phường với sự tham gia của 80 cán bộ y tế và cộng tác viên đến từ các xã Ninh An, Ninh Sơn, Ninh […]

Hội thảo về ứng phó dịch COVID-19 và các dịch bệnh tương tự tại Vĩnh Phúc

Ngày 14/04 vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) đã tổ chức hội thảo mang tên “Các nhóm cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó dịch COVID-19 và các dịch bệnh tương tự xảy ra trong tương lai” tại Vĩnh Phúc. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần […]

Thư mời chào giá cho gói cung cấp dịch vụ hội thảo giữa kỳ Dự án SPR-COVID

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại (dưới đây gọi là “Khoản viện trợ”) từ Quỹ Phát triển Xã hội Nhật bản do Ngân hàng Thế giới quản lý để thực hiện Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn […]

ISDS