1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ (lần 2)

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ (lần 2) Mã gói thầu: CQS-1 Viện nghiên cứu Phát triển Xã nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm lần 2 gói thầu Tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ (Mã gói thầu CQS-1). […]

Quyết định phê duyệt lựa chọn tư vấn “Thiết kế và xây dựng các video truyền thông hướng dẫn về di cư an toàn cho phụ nữ lao động di cư”

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định số 486/TC-LHH ngày 27 tháng 05 năm 2002 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu các vấn đề phát triển xã hội; Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-LHH ngày […]

Quyết định việc phê duyệt lựa chọn tư vấn “Thiết kế và xây dựng các video hoạt hình truyền thông về di cư an toàn cho phụ nữ lao động di cư”

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định số 486/TC-LHH ngày 27 tháng 05 năm 2002 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu các vấn đề phát triển xã hội; Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-LHH ngày […]

Khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về sức khoẻ tại Việt Nam” tại Vĩnh Phúc

Ngày 3/6/2022 vừa qua, hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về sức khoẻ tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Sở Y tế […]

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu: tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ Mã gói thầu: CQS-1 Viện nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thông báo gia hạn nộp hồ sơ quan tâm gói thầu Tuyển đơn vị đánh giá đầu kỳ (Mã gói thầu CQS-1). Hồ sơ quan […]

Thư mời bày tỏ quan tâm thiết kế và xây dựng các video hoạt hình truyền thông

DỰ ÁN: Tăng cường mạng lưới ngang hàng quốc gia và xuyên quốc gia cho phụ nữ lao động di cư Gói thầu: Thiết kế và xây dựng các video hoạt hình truyền thông về di cư an toàn cho phụ nữ lao động di cư Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thực hiện […]

Thư mời bày tỏ quan tâm thiết kế và xây dựng các video truyền thông

DỰ ÁN: Tăng cường mạng lưới ngang hàng quốc gia và xuyên quốc gia cho phụ nữ lao động di cư Gói thầu: Thiết kế và xây dựng các video truyền thông hướng dẫn về di cư an toàn cho phụ nữ lao động di cư Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thực hiện […]

Khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về sức khoẻ tại Việt Nam”

Ngày 26/5/2022, hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về sức khoẻ tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Khánh […]

Khởi động dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về sức khoẻ tại Việt Nam

Ngày 25/5/2022, tại Long An, hội thảo khởi động dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về sức khoẻ tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Sở Y […]

ISDS