1
Bạn cần hỗ trợ?

Di cư lao động – 20 câu hỏi thường gặp

TRƯỚC KHI DI CƯ LAO ĐỘNG 1. Tôi có nên đi lao động nước ngoài hay không? Tôi cần phải cân nhắc những việc gì trước khi đi? Di cư lao động nước ngoài không phải là một hiện tượng mới của phụ nữ ở Việt Nam. Từ đầu thế kỷ 20, phụ nữ Việt […]

ISDS