1
Bạn cần hỗ trợ?

Ra mắt dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí dành cho nam giới có hành vi bạo lực

Hà Nội – Ngày 22/9/2023, Dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí dành cho nam giới có hành vi bạo lực với phụ nữ và trẻ em đã được ra mắt tại Hà Nội với sự chứng kiến của hơn 30 đại biểu và các cơ quan đối tác. Dịch vụ tư vấn pháp […]

Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú

CHÚNG TÔI, những người đứng đầu các Nhà nước/Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi tắt là ASEAN), tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12, ngày 13/2/2007 tại Cebu, Phi-líp-pin: NHẮC LẠI Tuyên bố Thỏa ước ASEAN II thông qua tại Hội nghị […]

Tuyên bố về xoá bỏ bạo lực với phụ nữ, 1993

Việc thực hiện có hiệu quả Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ sẽ góp phần vào việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, và rằng, Tuyên bố về xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, được nêu trong Nghị quyết này, sẽ […]

Tổng quan các vấn đề pháp lí cơ bản của Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW)

Về tổng thể, CEDAW là một trong số những điều ước quốc tế quan trọng nhất thuộc hệ thống điều ước quốc tế đa phương được kí kết trong lĩnh vự nhân quyền. Nội dung cơ bản của CEDAW là hướng vào những thách thức, biện pháp nhằm loại trừ mọi sự phân biệt đối […]

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về: 1. Điều kiện, hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài […]

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định này quy định về khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài; giấy phép, điều kiện và thủ tục cấp, đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động […]

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt, các […]

Giải thích thuật ngữ về di cư

Di cư quốc tế trở thành một trong những quan tâm lớn hiện nay của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, di cư quốc tế càng trở nên quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa của mỗi quốc gia. Không một quốc […]

Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về hợp tác phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán

Với sự quan ngại sâu sắc về nạn buôn bán người, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người, là sự chà đạp thô bạo lên danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, thân thể, tinh thần, tình cảm và nhân cách của con người; gây hại đến […]

ISDS