1
Bạn cần hỗ trợ?

Tin tức

Tập huấn: Giữ an toàn và phòng, chống quấy rối tình dục trên phương tiện giao thông cộng

Hà Nội, ngày 10/12/209 – Trong những năm gần đây, vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo...

Pháp luật lao động từ góc độ “lương tri của xã hội”

(TBKTSG) – LTS: Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang được đưa ra thảo luận tại Quốc hội....

Nữ quyền trong con mắt nhà xã hội học

Nói đến khái niệm “phụ nữ thành đạt”, người ta cũng thường liên hệ với “nữ quyền” và “bình đẳng...

Dự án

Đóng góp kinh tế của phụ nữ thông qua công việc nhà

Thời gian:  07/2007-  02/2008 Đơn vị tài trợ: HealthBridge Foundation of Canada Ở xã hội nào cũng vậy, công việc...

Xem thêm >>

Chương trình phối hợp nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền vận động về tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam (2004-2007)

Giới thiệu Thành công của giai đoạn một của chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu về...

Xem thêm >>

Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu tính dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam

Đặt vấn đề Do nhiều yếu tố văn hóa xã hội khác nhau, cho đến mãi gần đây,...

Xem thêm >>

ISDS