1
Bạn cần hỗ trợ?

Tin tức

Các tổ chức xã hội góp ý sửa đổi Luật Bình đẳng giới tại Việt Nam

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, kể từ khi Luật Bình đẳng Giới được ban hành năm 2006, Việt...

Cảm thông và liên đới: Ghi nhận về Khóa tập huấn giảm Kỳ thị và Phân biệt đối xử liên quan đến HIV

Huế, 26-27/8/2017 Những ngày cuối tuần vui vẻ và ý nghĩa khi cơn mưa giông mang lại bầu khí tươi...

Thông cáo của Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó với Bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet)

Hôm nay, ngày 12/3/2017 tại Hà Nội, Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam...

Dự án

Đóng góp kinh tế của phụ nữ thông qua công việc nhà

Thời gian:  07/2007-  02/2008 Đơn vị tài trợ: HealthBridge Foundation of Canada Ở xã hội nào cũng vậy, công việc...

Xem thêm >>

Chương trình phối hợp nghiên cứu, đào tạo và tuyên truyền vận động về tình dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam (2004-2007)

Giới thiệu Thành công của giai đoạn một của chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu về...

Xem thêm >>

Chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu tính dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam

Đặt vấn đề Do nhiều yếu tố văn hóa xã hội khác nhau, cho đến mãi gần đây,...

Xem thêm >>

Ấn phẩm

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a...

Xem thêm >>

ISDS