1
Bạn cần hỗ trợ?

Chiến lược hoạt động

ISDS tin rằng để thực hiện những mục tiêu trên, cần phải tạo ra và phổ biến kiến thức thông qua nghiên cứu, chia sẻ thông tin, xây dựng năng lực, và vận động chính sách nhằm giải quyết các vấn đề xã hội được phát hiện và lý giải từ nghiên cứu và làm việc với người dân ở tận cấp cơ sở.

Nghiên cứu

ISDS thực hiện các nghiên cứu khoa học về các vấn đề xã hội quan trọng nhưng lại ít được  quan tâm. Trong những năm qua, ISDS đã tiến hành nhiều nghiên cứu tiên phong với mục tiêu tìm hiểu và giải thích những thách thức tồn tại trong xã hội Việt nam và đề xuất ra các giải pháp về chính sách và chương trình.

Vận động chính sách

ISDS vận động thúc đẩy các tiến trình mang lại những thay đổi tích cực trong xã hội. ISDS tin vào hiệu quả của việc vận động chính sách dựa trên bằng chứng, sử dụng các phát hiện từ chính những nghiên cứu được Viện thực hiện. Vận động chính sách chính là chiến lược để các nghiên cứu mang lại tác động thiết thực cho xã hội.

Chia sẻ thông tin

ISDS chia sẻ thông tin qua các kênh khác nhau và bằng nhiều hình thức – từ các phương tiện truyền thông đại chúng, các buổi họp, hội nghị, hội thảo, đến website, trung tâm tư liệu, các ấn phẩm, bản tin, tọa đàm. Series hội thảo về Giới, Tính dục và Xã hội của ISDS được giới chuyên môn trong nước đánh giá cao. Các buổi hội thảo công bố kết quả nghiên cứu của ISDS thường thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trung tâm tư liệu về Giới, Tính dục và Sức khỏe Sinh sản hiện đang lưu giữ với số lượng lớn nhất cả nước các xuất bản phẩm về những chủ đề này.

Xây dựng năng lực của tổ chức

ISDS hỗ trợ xây dựng năng lực trong ba lĩnh vực: i) tình dục và sức khỏe tình dục, ii) HIV và AIDS; và iii) phát triển các tổ chức xã hội dân sự. Trong lĩnh vực thứ nhất, Viện tổ chức nhiều khóa tập huấn cho các giảng viên đại học, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ. Trong lĩnh vực thứ hai, các khóa tập huấn bao gồm cả các ban ngành của chính phủ và của Đảng từ cấp trung ương đến cấp cộng đồng ở nhiều tỉnh thành, các cơ quan truyền thông đại chúng quốc gia như truyền hình và các báo lớn. Trong lĩnh vực thứ ba, thành tựu nổi bật nhất của ISDS là việc hỗ trợ thành công từ ý tưởng đến việc thành lập và phát triển Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng chống HIV/AIDS (VCSPA). Hiện ISDS đang phối hợp cùng các tổ chức khác xây dựng mạng lưới các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực công bằng y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS