gototopgototop

Institute for Social Development Studies

 
 
You are here:: Các dự án tiêu biểu Điều tra quốc gia về tính dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam
 
 

Điều tra quốc gia về tính dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam

In

Sample Image

Thời gian: 2007-2010

Cơ quan tài trợ: Quỹ Ford

Giới thiệu 

Trong thập kỷ qua những vấn đề liên quan đên tình dục và sức khoẻ tình dục đã trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân lọai. Tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) tổ chức tại Cairo năm 1994 và Hội nghị Phụ nữ Thế giới lần thứ Tư (FWCW) tổ chức tại Bắc Kinh năm 1995, cộng đồng quốc tế cùng thống nhất về một hướng tiếp cận toàn diện giải quyết những vấn đề liên quan đến sức khoẻ sinh sản, thông qua đó không chỉ tập trung vào sức khoẻ mà còn đề cao sự phát triển toàn vẹn về tình dục và nâng cao vị thế xã hội. Đặc biệt, hướng tiếp cận mới này nhấn mạnh mối quan hệ qua lại giữa sức khoẻ sinh sản và quyền con người trong mục tiêu phát triển con người và kinh tế xã hội.

Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc nâng cao sức khoẻ sinh sản và thúc đẩy bình đẳng giới. Chiến lược Quốc gia về Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001 – 2010 đã một lần nữa khẳng định lại những gì mà Việt Nam cùng nhiều chính phủ khác trên thế giới đã cam kết tại Cairo trong việc đầu tư chăm sóc sức khỏe sinh sản như là một ưu tiên quan trọng trong chương trình phát triển của đất nước. Cụ thể là một trong bảy mục tiêu của Chiến lược này hướng tới việc nâng cao nhận thức của cả nam và nữ về tính dục và tình dục để họ có thể thực hiện các quyền và trách nhiệm trong lĩnh vực sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản.

Tuy nhiên, để có thể thực hiện Chiến lược và các chính sách có liên quan một cách hiệu quả, cần phải hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan đến tình dục ở Việt Nam. Từ trước đến nay những kiến thức về những chủ đề này còn rất hạn chế ở Việt Nam. Một trong những lý do quan trọng, giải thích cho sự thiếu hụt này đó chính là cho đến rất gần đây thì tình dục vẫn là một chủ đề cấm kỵ trong các gia đình, cộng đồng và thể chế ở Việt Nam. Chỉ từ khi xuất hiện đại dịch HIV/AIDS thì mới bắt đầu có những thảo luận và nghiên cứu tìm hiểu về chủ đề này. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiếm hoi này chỉ ở qui mô nhỏ và chất lượng chưa cao. Tình dục vẫn còn là một “hộp đen” đối với sự hiểu biết của chúng ta.

Trong khi đó, bối cảnh đất nước đang thay đổi vô cùng nhanh chóng. Rõ ràng, đổi mới đã mang lại những thay đổi tích cực về kinh tế, chính trị và xã hội. Những cơ hội tiếp xúc học hỏi với thế giới như là một phần của quá trình Đổi mới và toàn cầu hoá đã khiến cho các cá nhân trở nên tự do hơn và có nhiều lựa chọn hơn. Tuy nhiên, trong quá trình này, vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý và xã hội hoá cá nhân ngày càng giảm sút. Thể hiện bằng những con số nghiên cứu đáng lo ngại về tỷ lệ nạo hút thai vị thành niên, quan hệ tình dục trước hôn nhân, mất cân bằng giới tính, STD và HIV/AIDS, mại dâm và bạo lực tình dục.

Dự án nghiên cứu này sẽ góp phần tìm hiểu và đề xuất giải pháp giải quyết những thách thức này. Những thiếu hụt trong kiến thức toàn diện của người dân về tình dục và tính dục không chỉ tiếp tục duy trì và tái tạo lại những hiểu lầm và huyễn hoặc về tình dục mà còn làm ảnh hưởng tới việc thực hiện thành công các chính sách và dự án phát triển khác. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt những số liệu nghiên cứu quốc gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng và hoạch định những chính sách khả thi giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách nêu trên.

Do vậy, đây là thời điểm thích hợp để thu thập số liệu quốc gia về các vấn đề chủ yếu của tình dục của người Việt, đặc biệt là kiến thức, quan niệm, thái độ và thực hành tình dục của họ.  Có thể nhìn thấy trước rằng các số liệu thu thập được từ nghiên cứu này cũng như những phân tích tiếp theo sẽ được đánh giá cao bởi các cơ quan chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các chương trình phát triển và các cơ quan quốc tế cũng như công chúng nói chung. Hơn nữa việc thiếu các số liệu đại diện cho quốc gia sẽ không cho phép khẳng định về số lượng và bản chất của những thay đổi đã và đang xẩy ra. Nghiên cứu này sẽ được coi là điểm mốc để những nghiên cứu tiếp theo có thể so sánh và chỉ ra những thay đổi trong tình dục ở Việt Nam.

Mục tiêu dự án

Mục tiêu cuối cùng của dự án là nhằm cung cấp một cơ sở khoa học giúp nâng cao nhận thức một cách toàn diện về các vấn đề cơ bản của tính dục và sức khỏe tình dục ở Việt Nam, và cổ súy cho các vấn đề như tình trạng khỏe mạnh về tình dục, các quyền tình dục và bình đẳng giới như là các yếu tố không thể tách rời trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và con người ở Việt Nam.

Mục tiêu 1. Tìm hiểu thực trạng hiểu biết, nhận thức, thái độ và thực hành tình dục của người dân Việt Nam thông qua mẫu nghiên cứu đại diện quốc gia.

Về cơ bản, chúng tôi muốn tìm hiểu thực trạng về kiến thức, quan niệm, thái độ và thực hành tình dục của các nhóm dân số khác nhau ở Việt nam, giống và khác nhau như thế nào. Chúng tôi trông đợi là sẽ có sự khác biệt giữa các vùng nông thôn và thành thị vì về mặt lý thuyết thì các mối ràng buộc cộng đồng và các giá trị truyền thống còn khá mạnh ở các vùng nông thôn. Sự khác biệt giữa các miền: Nam, Trung, Bắc, do ảnh hưởng của các tiểu văn hóa vùng và chiều hướng phát triển lịch sử đa dạng cũng là các chủ để thú vị cho nghiên cứu.

Bên cạnh những chiều cạnh văn hóa và địa lý, các khía cạnh kinh tế, xã hội và nhân khẩu học cũng có ảnh hưởng quan trọng. Sự khác biệt về thế hệ là chủ đề đầu tiên cần được tìm hiểu. Những quan niệm về những hành vi ‘đúng’ hay ‘sai’ trong tình yêu và tình dục luôn luôn có sự mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Chúng tôi cũng muốn tìm hiểu những khác biệt cơ bản giữa nam và nữ trong quan niệm về tình dục trước hôn nhân hay một số thực hành tình dục khác. Bên cạnh đó, tính dục của mỗi cá nhân cũng thay đổi theo quá trình trưởng thành của họ. Chúng tôi muốn ghi nhận được sự ‘phát triển’ này bằng cách áp dụng phương pháp hồi cố (life-story). Vị thế kinh tế và xã hội của mỗi cá nhân cũng có ảnh hưởng quan trọng đến cách thức cá nhân đó trải nghiệm và bộc lộ tính dục của mình. Trong nghiên cứu này, chúng tôi cũng muốn thu thập những thông tin về các vấn đề đồng tính ở Việt Nam. Các nhóm MSM và chuyển giới không bộc lộ bản thân, ảnh hưởng đến sự hiểu lầm và kỳ thị phân biệt đối sự của toàn xã hội đối với họ.

Cuối cùng, số liệu sẽ được phân tích theo từng chủ đề và biến số quan trọng này. Số liệu nghiên cứu sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể và toàn diện về thực trạng tính dục hiện nay ở Việt Nam.

Mục tiêu 2. Xác định các giới hạn và yếu tố ảnh hưởng đến tình dục của người dân Việt Nam.

Đó là những thông số giúp xác định về tình dục của người Việt Nam. Các thông số chính là các xu hướng và các mẫu hình. Thông qua nghiên cứu về các xu hướng và mẫu hình đó chúng tôi có thể xác định được những lĩnh vực cần có những can thiệp về chính sách nhằm tạo ra những thay đổi tích cực theo mục tiêu của các cam kết quốc tế tại Cairo và Bắc Kinh. Mục tiêu cuối cùng là nhằm nâng cao trạng thái khỏe mạnh tình dục của nam và nữ bao gồm cả thái độ, sự hài lòng, phẩm hạnh và đặc biệt là quyền tình dục.

Để tìm hiểu các thông số đó, chúng tôi cần phải xác định các yếu tố quyết định của kieesn thức, quan niệm, thái độ và thực hành tình dục. Các biến độc lập chủ yếu sẽ bao gồm (i) các đặc điểm nhân khẩu (tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn); (ii) các biến về sức khỏe (tình trạng sức khỏe, tàn tật); (iii) các biến số kinh tế (vị thế kinh tế; nghề nghiệp); (iv) các biến số xã hội (vị thế chính trị và xã hội); và (v) các biến số về vị trí/ không gian (nơi ở, tình trạng di cư).

Tương tự như việc xác định những ý nghĩa, hiểu biết về các yếu tố quyết định của tình dục sẽ gợi ý cho những can thiệp cần thiết hướng tới những tác động quan trọng. Lĩnh vực can thiệp quan trọng nhất là bình đẳng giới. Các số liệu thu thập được sẽ được xử lý so sánh giữa nam và nữ, sẽ cho thấy thực trạng về quyền lực và quan hệ giới ở Việt Nam hiện nay. Quan trọng hơn, kết quả nghiên cứu sẽ gợi ý những vấn đề nào cần được giải quyết  và như thế nào nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam. Trong thực tế, bất bình đẳng giới trong quan hệ tình dục thường khó quan sát được và do đó sẽ là một chủ để quan trọng của dự án này.

Mục tiêu 3. Tìm hiểu những biến đổi trong KPAP tình dục trong suốt 50 năm qua và quan hệ giữa những biến đổi này với phát triển con người ở Việt Nam.

Mục tiêu này chủ yếu mang tính chất học thuật nhưng cũng có thể được sử dụng cho vận động cho quyền về tình dục. Mục tiêu này là nhằm tìm hiểu những biến đổi trong tình dục của con người trong mối tương quan với những biến đổi về kinh tế xã hội và đặc biệt là phát triển con người ở Việt Nam thời kỳ quá độ.

Là một sản phẩm xã hội và một trung gian cho sự thay đổi, tình dục giúp chúng ta quan sát được sự biến đổi. Số liệu sẽ có thể cho thấy sự biến đổi cơ bản trong quan niệm chủ đạo của chúng ta về tình dục ở Việt Nam. Qaun niệm chủ đạo bao gồm một loạt các giá trị cơ bản về tình dục mà xã hội dựa vào đó để quy định cái gì là ‘đúng’ hay ‘sai’ về đạo đức, là khung tham chiếu, định hướng và hướng dẫn hành vi của mỗi cá nhân.

Ở cấp độ cá nhân, nghiên cứu này sẽ tìm hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các biến viên mãn về tình dục(Sexual well-being) như khoái cảm tình dục, tự do sinh sản và tình dục, trạng thái sức khỏe tình dục, quyền, v.v, và các chỉ báo khác về trạng thái viên mãn tổng thể của cá nhân khác như tình trạng sức khỏe, các điều kiện kinh tế, các cấp độ hài lòng trong cuộc sống. Kết quả phân tích mối quan hệ này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tập quan trọng của mục tiêu thúc đẩy tính dục và các quyền tình dục như là mục tiêu phát triển con người.

Mục tiêu 4. Xác định các vấn đề sức khỏe tình dục cơ bản và mối quan hệ của chúng với KPAP tình dục.

Các số liệu thu thập được sẽ giúp nâng cao nhận thức về thực trạng sức khỏe tình dục hiện nay ở Việt Nam, ví dụ tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn, nạo thai, vô sinh đang có xu hướng tăng lên. Thông tin về bạo lực gia đình dưới nhiều hình thức cũng cần được thu thập, nhất là trong bối cảnh Chính phủ Việt nam đang soạn thảo dự luật phòng chống bạo lực gia đình. Cuộc nghiên cứu cũng sẽ thu thập sôs liệu về các nguồn thông tin và dịch vụ về SKTD. Kết quả nghiên cứu sẽ trực tiếp đóng góp cho việc xây dựng chính sách và các văn bản pháp lý khác cũng như các chương trình can thiệp. Sự hiểu biết về các yếu tố quyết định của SKTD sẽ rất có giá trị cho các can thiệp nhằm cải thiện SKTD và sức khỏe nói chung của nhân dân.

Phương pháp

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định lượng trên cơ sở những kiến thức sâu về tình dục và SKTD thu được từ các nghiên cứu định tính trước đây. Trong những năm qua ISDS đã thực hiện nhiều nghiên cứu định tính về tình dục của các nhóm xã hội khác nhau. Kinh nghiệm và kết quả của các nghiên cứu đó đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai và củng cố dự án này. Cụ thể hơn, kinh nghiệm của ISDS trong các ngheien cứu định tính về tình dục rất có giá trị cho dự án này trong việc xây dựng câu hỏi nghiên cứu, vận dụng các lý thuyết, hình thành giả thuyết, thiết kế các câu hỏi có hiệu lực và đáng tin cậy và cung cấp những lý giải thuyết phục về kết quả của nghiên cứu định lượng.

Chọn mẫu 

Nghiên cứu sẽ được thực hiện với một mẫu đại diện cho quốc gia đối với nhóm dân số tuổi từ 18-65 sống ở nông thôn và thành thị trong tám (08) khu vực kinh tế- xã hội trong ả nước. Khoảng 5.000 cá nhân thuộc đoàn hệ tuổi này sẽ được lựa chọn tham gia nghiên cứu. Mẫu nghiên cứu này đủ lớn để tìm ra những mối tương quan có ý nghĩa về thống kê cho các biến độc lập chủ đạo trong các phân tích đa biến. Mẫu nghiên cứu và số đơn vị chọn mẫu sẽ được lựa chọn trên cơ sở phù hợp với chi phí của dự án.

Do tính phức tạp và mức độ bao phủ toàn quốc của nghiên cứu này, phương pháp chọn mẫu phân tầng sẽ được áp dụng. Mẫu sẽ được chia cụm để giảm chi phí của việc liệt kê sanh sách của tất cả các nhóm dân cư và chi phí của các quan sát như trong các nghiên cứu chọn mẫu khác. Mẫu được phân tầng để giảm hiệu ứng thiết kế và do đó giảm cỡ mẫu. Chiến lược chọn mẫu sẽ được xây dựng trên cơ sở cân nhắc những khác biệt vùng miền và nông thôn – đô thị ở Việt Nam.

Đạo đức nghiên cứu 

Các điều tra viên sẽ tiếp cận các cá nhân trong danh sách mẫu, giải thích mục đích của nghiên cứu và đọc cho họ nghe bản cam kết đã được Hội đồng Thẩm định đạo đức nghiên cứu của ISDS thông qua. Phỏng vấn chỉ được tiến hành sau khi nhận được sự đồng ý bằng miệng của người dự định phỏng vấn. 

 

05

 
 
 
 
link download game warcraft III, download game de che age of empires ban aoe link down nhanh, converter flv bang flv to avi mpeg wmv 3gp mp4 ipod converter video,tai flv media player nghe nhac video flv, download 2900 driver may in canon lbp driver canon lbp 2900 player link tai, kmplayer moi nhat, tai flash download flash player down, tai, download ccleaner don dep he thong, link tai download vlc xem bong da vlc, download winrar 32 bit giai nen 32 bit file winrar , choi game can download game neu ranh thi tim tai , ebook cac the loai ebook down, driver may tinh driver laptop