gototopgototop

Institute for Social Development Studies

 
 
You are here:: Các dự án tiêu biểu Nghiên cứu và vận động chính sách về tác động kinh tế xã hội của di cư tại địa phương đi và địa phương đến
 
 

Nghiên cứu và vận động chính sách về tác động kinh tế xã hội của di cư tại địa phương đi và địa phương đến

In

Sample Image

Ở Việt Nam, cản trở lớn nhất tới sự ra đời của bất kỳ chính sách bảo trợ xã hội cho người di cư là do quan điểm khá phổ biến coi người dân di cư như là gánh nặng của các dịch vụ công cộng và là các nhân tố gây mất ổn định xã hội (ví dụ, người di cư bị xã hội nhìn nhận là dễ nhiễm các “tệ nạn xã hội” như là sử dụng ma túy, mại dâm và các hành động phạm pháp khác). Trong khi đó, những đóng góp tích cực của di dân cho các khu vực đô thị thì hầu như không được ghi nhận. Thậm chí, ở các nơi đi, có rất ít thông tin về tác động của người di cư đến gia đình và cộng đồng của họ ở quê hương.

Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể bao gồm:

  1. Chỉ ra những đóng góp của người di cư tại khu vực đô thị đến thông qua việc hình thành và tham gia vào thị trường lao động cũng như là tạo ra các hiệu quả kinh tế.
  2. Làm sáng tỏ giả thuyết “người di cư đồng nghĩa với các gánh nặng về mặt dịch vụ xã hội” và “người di cư có nghĩa là các tệ nạn xã hội” ở điểm đến đô thị.
  3. Xem xét tác động của người di dân đối với cộng đồng nơi đi.
  4. Vận động cho các chính sách bảo trợ xã hội cho người di cư.

Trước những hạn chế về mặt kiến thức nêu trên, dự án nghiên cứu và vận động chính sách có mục đích là để: (i) cung cấp những hiểu biết về tác động kinh tế-xã hội của di dân nông thôn-đô thị đến địa phương nơi đi và nơi đến thông qua một cuộc điều tra quốc gia về di dân; và (ii) sử dụng các kết quả nghiên cứu cho việc vận động chính sách bảo trợ xã hội cho người di cư. 

Nghiên cứu này hướng tới việc làm thay đổi các quan điểm tiêu cực về di dân, khẳng định những đóng góp tích cực của người di cư cho quá trình phát triển, trong khi vẫn lưu ý đến các mặt tiêu cực khác mà di cư có thể gây ra.

 

04

 
 
 
 
link download game warcraft III, download game de che age of empires ban aoe link down nhanh, converter flv bang flv to avi mpeg wmv 3gp mp4 ipod converter video,tai flv media player nghe nhac video flv, download 2900 driver may in canon lbp driver canon lbp 2900 player link tai, kmplayer moi nhat, tai flash download flash player down, tai, download ccleaner don dep he thong, link tai download vlc xem bong da vlc, download winrar 32 bit giai nen 32 bit file winrar , choi game can download game neu ranh thi tim tai , ebook cac the loai ebook down, driver may tinh driver laptop