1
Bạn cần hỗ trợ?

Chính sách bảo vệ trẻ em (tiếng Anh)

ISDS cam kết thực hiện Chính sách Bảo vệ Trẻ em. Chính sách Bảo vệ Trẻ em này thừa nhận rằng trẻ em có thể cực kỳ dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong các tình huống nghèo đói, khủng hoảng nhân đạo và/hoặc xung đột. ISDS hiểu rằng ISDS có nghĩa vụ cơ […]

Chính sách chống hối lộ và tham nhũng (tiếng Anh)

Chính sách của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội là tiến hành mọi hoạt động của Viện một cách trung thực và có đạo đức. ISDS áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với Hối lộ và Tham nhũng, đồng thời cam kết hành động một cách chuyên nghiệp, công bằng và […]

Nội quy văn phòng

Nội quy này được Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) áp dụng từ tháng 7/2011, bổ sung chỉnh sửa vào tháng 1/2015 và được áp dụng cho đến hiện nay.

Chính sách bảo mật thông tin (tiếng Anh)

Tài liệu này mô tả về chính sách bảo mật thông tin được áp dụng tại Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) từ ngày 20/1/2019.

Chính sách phòng chống quấy rối tình dục

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (sau đây gọi là ISDS) cam kết cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả nhân viên của mình không bị phân biệt đối xử trên bất kỳ cơ sở nào và không bị quấy rối tại nơi làm việc bao gồm cả quấy rối tình […]

Chính sách chống gian lận (tiếng Anh)

Tài liệu này đưa ra chính sách và thủ tục của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) trong việc chống gian lận và các hình thức gian lận khác. Các chính sách này được áp dụng cho toàn bộ cán bộ của ISDS, kể cả tình nguyện viên đang làm việc tại ISDS. […]

Quấy Rối Tình dục( QRTD) trong Thanh thiếu niên tại Trường học

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội đã thực hiện nghiên cứu này đồng hành cùng với TFCF và Actionaid nhằm xây dựng và phát triển một mô hình toàn diện hơn và có thể nhân rộng về giáo dục, truyền thông và xây dựng kỹ năng phòng ngừa và ứng phó quấy rối tình […]

Người khuyết tật ở Việt Nam

Người Khuyết tật ở Việt Nam là một nghiên cứu của ISDS được tài trợ bởi quỹ Ford vào năm 2006. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tình hình kinh tế – xã hội mà người khuyết tật, bao gồm cả những người có thể bị ảnh hưởng của chất độc da cam, […]

Social factors Determining Gender Inequality in Vietnam

In March 2016,  The Institute for Social Development Studies (ISDS), published a new report: “Social factors Determining Gender Inequality in Vietnam”. This research study conducted by the Institute for Social Development Studies between 2012 to 2015 with support from The Ford Foundation, Oxfam Novib, and the Australian Government. The study includes a nationally representative survey […]

ISDS