1
Bạn cần hỗ trợ?

Tổng quan các vấn đề pháp lí cơ bản của Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW)

Về tổng thể, CEDAW là một trong số những điều ước quốc tế quan trọng nhất thuộc hệ thống điều ước quốc tế đa phương được kí kết trong lĩnh vự nhân quyền. Nội dung cơ bản của CEDAW là hướng vào những thách thức, biện pháp nhằm loại trừ mọi sự phân biệt đối […]

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về: 1. Điều kiện, hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài […]

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định này quy định về khu vực và công việc người lao động không được đến làm việc ở nước ngoài; giấy phép, điều kiện và thủ tục cấp, đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động […]

Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt, các […]

Giải thích thuật ngữ về di cư

Di cư quốc tế trở thành một trong những quan tâm lớn hiện nay của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, di cư quốc tế càng trở nên quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa của mỗi quốc gia. Không một quốc […]

Hiệp định giữa Việt Nam và Lào về hợp tác phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán

Với sự quan ngại sâu sắc về nạn buôn bán người, coi đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền con người, là sự chà đạp thô bạo lên danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, thân thể, tinh thần, tình cảm và nhân cách của con người; gây hại đến […]

Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư

Các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tin tưởng rằng Đồng thuận này sẽ giúp xây dựng một khuôn khổ hợp tác về lao động di cư trong khu vực và đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Tải tài liệu TẠI ĐÂY.

Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

Những nỗ lực phân bổ nguồn lực nhằm đạt sự tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho việc thực hiện Công ước ở Việt Nam đã được Uỷ ban hoan nghênh. Tháng 6/2005, Báo cáo quốc gia lần thứ 5 và 6 về tình […]

Công ước số 105 – Xoá bỏ lao động cưỡng bức, 1957

Hôi nghị Toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế, Được Hội đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế triệu tập tại Geneva ngày 05 tháng 6 năm 1957, trong kỳ họp thứ bốn mươi, Sau khi đã xem xét vấn đề lao động cưỡng bức là nội dung thứ tư […]

ISDS