1
Bạn cần hỗ trợ?

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đảm bảo các quyền như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

ISDS