1
Bạn cần hỗ trợ?

Trần Mi

Trần Mi Mi là Nghiên cứu viên tại ISDS giai đoạn 2019 -2020. Trước khi tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Syracuse (NY, Mỹ), Mi làm việc 5 năm trong lĩnh vực Quản lý chuỗi cung ứng tại Samsung Electronics và tập đoàn ABB. Trước đó, Mi tốt nghiệp cử […]

Nguyễn Trường An

Nguyễn Trường An Đang học thạc sĩ tại Đức, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế tập trung vào phát triển thị trường mới nổi, TU Bergakademie Freiberg Trong thời gian 5 tháng thực tập ở Viện, An đã học hỏi được rất nhiều từ một loạt các dự án mà Viện đang có, […]

Đinh Phúc Hưng

Đinh Phúc Hưng Hưng được nhận học bổng Asean để theo học trung học tại Singapore trong 4 năm, sau đó được học bổng toàn phần bậc đại học theo theo học ngành khoa học máy tính tại trường đại học công nghệ Nanyang. Trong thời gian trước khi vào đại học, Hưng thực tập […]

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo Làm việc tại ISDS từ năm 2006-2020, chị Thảo tham gia nhiều dự án với vai trò nghiên cứu viên, điều phối dự án về các chủ đề giới, khuyết tật, di cư và HIV. Ngoài ra, chị Thảo cũng từng là trưởng bộ phận Quản lý Số liệu của ISDS, […]

Nguyễn Khắc Thu

Nguyễn Khắc Thu Anh Khắc Thu tham gia Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội từ tháng 08 năm 2019. Anh Thu tốt nghiệp cử nhân ngành Luật chất lượng cao tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018. Trong vai trò cộng tác viên và sau đó là nghiên cứu viên, […]

Nguyễn Lữ Quỳnh Anh

Nguyễn Lữ Quỳnh Anh Quỳnh Anh tham gia Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) với vai trò nghiên cứu viên từ tháng 6 năm 2018. Quỳnh Anh tốt nghiệp cử nhân ngành Luật kinh doanh tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018. Hiện tại, Quỳnh Anh đang theo học […]

Phạm Hồ Nam

Phạm Hồ Nam Phạm Hồ Nam tham gia Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội với vai trò nghiên cứu viên từ tháng 6 năm 2018. Ông Phạm Hồ Nam tốt nghiệp cử nhân ngành Luật chất lượng cao tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018. Hiện tại, ông đang tiếp […]

ISDS