1
Bạn cần hỗ trợ?

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu: CQS-2

PHẦN 1: THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM   DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨND BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM   Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tuyển Công ty Kiểm toán Mã gói thầu: CQS-2   1. Viện Nghiên cứu Phát […]

Họp tổng kết dự án và xây dựng kế hoạch hoạt động 2022 – 2023 dự án SPR-COVID

Ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, gần 100 đại biểu đã tham gia cuộc họp tổng kết dự án Tăng cường năng lực của cấp cơ sở chuẩn bị ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam (SPR-COVID) và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm 2023 do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-11)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam (SPRCOVID) Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Chuyên gia nâng cấp Website của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Mã gói thầu: CSI-11 Phương thức đấu thầu: […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Mã gói thầu CSI-11

DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CẤP CƠ SỞ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM (SPR-COVID) Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Chuyên gia nâng cấp Website của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Mã gói thầu: […]

ISDS