1
Bạn cần hỗ trợ?

Tập huấn về COVID-19 và kỹ năng truyền thông cho các nhóm cộng đồng tại Khánh Hòa

Ngày 27 – 28/5 vừa qua, 20 thành viên nhóm tự lực O2 và Bồ Công Anh đến từ Ninh Hòa và Nha Trang đã được nâng cao kiến thức về phòng, chống COVID-19, kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng viết tin ngắn và chụp ảnh bằng điện thoại thông qua lớp tập […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Gói thầu CSI-12

DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Tuyển Trợ lý Dự án tại Hà Nội Mã gói thầu: CSI-12 Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận được một khoản viện trợ […]

Thư mời chào giá cho Gói trang thiết bị văn phòng 2023

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) nhận được một khoản viện trợ không hoàn lại (dưới đây gọi là “Khoản viện trợ”) từ Quỹ Phát triển Xã hội Nhật bản do Ngân hàng Thế giới quản lý để thực hiện Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn […]

Phê duyệt Điều khoản tham chiếu và Hồ sơ mời quan tâm Gói thầu CSI-4.1.1

Phê duyệt Điều khoản tham chiếu và Hồ sơ mời quan tâm Gói thầu CSI-4.1.1: Điều phối viên tỉnh Vĩnh Phúc của dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI […]

Nâng cao kỹ năng truyền thông hiệu quả trên nhóm Zalo

Nhằm tăng cường năng lực truyền thông cho hơn 40 cán bộ y tế, văn hoá – xã hội của huyện Tam Đảo, Bình Xuyên và Tp Vĩnh Yên, ngày 26 – 27/4 vừa qua, Sở Y tế Vĩnh Phúc phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) tổ chức lớp tập […]

50 cán bộ tham gia tập huấn kỹ năng viết tin ngắn và truyền thông trên nhóm Zalo

Trong 2 ngày 18 – 19/4, tại Nha Trang, Sở Y tế Khánh Hòa phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) tổ chức lớp tập huấn kỹ năng viết tin ngắn, quản trị và truyền thông trên nhóm Zalo cho 50 cán bộ y tế, văn hóa – xã hội tại […]

Nâng cao năng lực truyền thông cho 42 cán bộ tỉnh Long An

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho 42 cán bộ y tế, cán bộ đài truyền thanh xã, cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội của 3 huyện Bến Lức, Đức Hòa và Tx. Kiến Tường tỉnh Long An, ngày 12 – 13/4 vừa qua, tại Tp Tân An, […]

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu CQS-2

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển công ty kiểm toán Mã gói thầu: CQS-2 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của Tư vấn Phạm vi hợp đồng: […]

Thông báo danh sách ngắn mã gói thầu CQS-2

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển công ty kiểm toán Mã gói thầu: CQS-2 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn […]

ISDS