1
Bạn cần hỗ trợ?

Thư mời bày tỏ quan tâm – Gói thầu CSI-16

DỰ ÁN: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Chuyên gia Trang thiết bị y tế Mã gói thầu: CSI-16 Viện Nghiên cứu Phát triển Xã […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ CSI-14

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Chuyên gia phát triển cộng đồng Mã gói thầu: CSI-14 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân Phạm vi […]

Nâng cao năng lực phòng chống bạo lực giới và kỹ năng hỗ trợ tâm lý khách hàng

Ngày 01 – 02/7 vừa qua tại Khánh Hoà, 20 thành viên nhóm tự lực Bồ Công Anh và O2 đến từ Tx Ninh Hòa và Tp Nha Trang đã được nâng cao năng lực về nhận diện, phòng chống bạo lực giới và hỗ trợ tâm lý khách hàng thông qua lớp tập huấn […]

Thư mời bày tỏ quan tâm – Gói thầu CSI-15.1, 15.2, 15.3

DỰ ÁN Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam (SPR-COVID) Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023 Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Trợ lý Dự án tỉnh Vĩnh Phúc, Mã gói thầu: CSI-15.1 Gói thầu: Trợ lý Dự […]

Thư mời bày tỏ quan tâm gói thầu CSI-14

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Khoản viện trợ số TF-B6532 Gói thầu: Chuyên gia phát triển cộng đồng Mã gói thầu: CSI-14 Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nhận được một khoản viện trợ không hoàn […]

Nâng cao năng lực phối hợp liên ngành trong phòng chống tình huống khẩn cấp về dịch bệnh cho cán bộ 3 xã huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

Nhằm nâng cao năng lực của chính quyền địa phương và các bên liên quan trong phối hợp liên ngành, ngày 06 – 07/6 vừa qua, Sở Y tế Khánh Hoà phối hợp với Dự án SPR-COVID tổ chức lớp tập huấn về “Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu CSI-12

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển trợ lý dự án tại Hà Nội Mã gói thầu: CSI-12 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân […]

Thông báo trao hợp đồng gói thầu G-2

Dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Mua trang thiết bị văn phòng 2023 Mã gói thầu: G-2 Phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh Phạm vi hợp đồng: trang thiết bị văn […]

Tập huấn về COVID-19 và kỹ năng truyền thông cho các nhóm cộng đồng tại Khánh Hòa

Ngày 27 – 28/5 vừa qua, 20 thành viên nhóm tự lực O2 và Bồ Công Anh đến từ Ninh Hòa và Nha Trang đã được nâng cao kiến thức về phòng, chống COVID-19, kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng viết tin ngắn và chụp ảnh bằng điện thoại thông qua lớp tập […]

ISDS