1
Bạn cần hỗ trợ?

Khuất Thu Hồng

Khuất Thu Hồng Tiến sĩ Khuất Thu Hồng là người sáng lập và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Hà Nội. Bà Hồng có bằng cử nhân Tâm lý học năm 1984 và bằng tiến sĩ Xã hội học 1997. […]

ISDS