1
Bạn cần hỗ trợ?

Phùng Thị Anh Dương

Phùng Thị Anh Dương Tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên, môi trường và đô thị tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2009. Năm 2010, bắt đầu làm việc tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao động – […]

Phạm Thị Minh Thái

Phạm Thị Minh Thái Hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển Xã Hội (ISDS), với vai trò là cán bộ dự án của Tiểu dự án ISDS – dự án Qũi Toàn Cầu Phòng, chống HIV/AIDS. Là cán bộ phụ trách địa bàn Hà Nội, trực tiếp tham gia hỗ trợ triển […]

Lê Văn Quân

Lê Văn Quân Lê Văn Quân tốt nghiệm đại học Y tế Công Cộng năm 2009. Từ năm 2013 đến nay ông tham gia dự án Quỹ toàn cầu trên cương vị cán bộ dự án phụ trách 2 địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Nam Định. Ông có nhiều kiến thức về lĩnh vực […]

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung Anh Thành Trung tốt nghiệp Cử nhân ngành Xã hội học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2011. Anh cũng đã tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Xã hội học tại Học viện Khoa học Xã hội, […]

Đặng T Thuý Hường

Đặng Thị Thuý Hường Là cán bộ điều phối dự án QTC phòng chống HIV/AIDS – Dự án VUSTA từ năm 2011, tiểu dự án ISDS, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý hành chính công – Học viện Hành chính Quốc Gia. Với hơn 10 năm đồng hành cùng các các tổ chức dựa vào […]

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh Chị Vân Anh là cán bộ nghiên cứu với trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực về giới và phụ nữ, và các vấn đề liên quan tới kỳ thị và phân biệt đối xử. Chị nhận bằng Thạc sĩ về Nhân khẩu học tại trường Đại […]

ISDS