1
Bạn cần hỗ trợ?

Trần Quỳnh Linh

Trần Quỳnh Linh Chị Linh tốt nghiệp khoa Báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng là biên tập viên tại các trang thông tin điện tử tổng hợp. Hiện chị Linh làm việc tại ISDS từ tháng 12/2019 đến nay với chức vụ nhân viên phòng Tài chính Kế […]

Khuất Thị Lưu

Khuất Thị Lưu Tốt nghiệp khoa Kế toán, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Lưu hiện đang là nhân viên thủ quỹ kiêm trợ lý tài chính kế toán của dự án Quỹ Toàn cầu nói riêng và Phòng Tài chính Kế toán nói chung. Bên cạnh chuyên môn chuyên nghiệp, sự thông minh và […]

Khổng Thị Thuý

Khổng Thị Thuý Chị Thúy tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Chị có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán dự án cho các dự án vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn phi chính phủ trong lĩnh vực môi trường và phòng chống HIV/AIDS. Các dự án bà […]

Vũ Thị Thanh Nhàn

Vũ Thị Thanh Nhàn Chị Thanh Nhàn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường Đại học Thương Mại. Chị có kinh nghiệm làm việc với các dự án viện trợ phi chính phủ, dự án ODA trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội từ năm […]

ISDS