1
Bạn cần hỗ trợ?

Hoàng Hải Vương

Hoàng Hải Vương Anh Vương là Cán bộ truyền thông tại Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) từ năm 2019. Với gần 15 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông phát triển, anh rất tin tưởng rằng truyền thông chính là yếu tố quan trọng cho sự phát triển con người và […]

ISDS