1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Cẩm nang truyền thông dành cho truyền thông viên, tình nguyện viên của dự án

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu này được biên soạn theo cách hướng dẫn cụ thể những việc mà truyền thông viên cần thực hiện tại cộng đồng theo đúng nguyên tắc của truyền thông nguy cơ, tổ chức các hình thức truyền thông phù hợp với thực tế địa phương và bối cảnh dịch bệnh, đồng thời cung […]

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
Nhà xuất bản
Dung lượng 1
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS