1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Hướng dẫn thực hiện truyền thông nguy cơ tại tuyến cơ sở

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu “Hướng dẫn về truyền thông nguy cơ” được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án dành cho lãnh đạo địa phương và cộng đồng, các cán bộ quản lý ban ngành, cán bộ các hội đoàn thể thuộc dự án nhằm cung cấp kiến thức về Truyền thông nguy cơ […]

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
Nhà xuất bản
Dung lượng 1
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS