1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Hỗ trợ hoạt động truyền thanh, truyền tin tuyến xã

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu trong phần tải về dưới đây cung cấp các thông tin hướng dẫn về việc hỗ trợ của dự án SPR-COVID về hoạt động truyền thanh, truyền tin liên quan đến những chủ đề về sức khoẻ và các hoạt động của dự án tại địa phương. Tải tài liệu TẠI ĐÂY.

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
Nhà xuất bản
Dung lượng
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS