1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Kiện toàn và vận hành mạng lưới Zalo cộng đồng phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh khác tại xã, phường

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu này cung cấp thông tin tham khảo về kiện toàn và vận hành mạng lưới Zalo do UBND xã/phường thành lập và quản lý nhằm phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của địa phương, các thông tin […]

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
Nhà xuất bản
Dung lượng 1
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS