1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Kỹ năng viết tin ngắn

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu này được dự án SPR-COVID xây dựng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản để các cán bộ y tế, các công chức văn hoá – xã hội tại tuyến cơ sở, thành viên các nhóm dễ bị tổn thương… tại 27 xã của 9 huyện thuộc 3 tỉnh dự án là […]

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu KNTT-VTN01
Nhà xuất bản Dự án SPR-COVID
Dung lượng 39
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS