1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu CSI-15.1, 15.2, 15.3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS