1
Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Việt Khôi

Nguyễn Việt Khôi TS. Nguyễn Việt Khôi nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Quốc gia từ năm Ông nghiên cứu chuyên sâu về chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi cung ứng toàn cầu và chiến lược của các công ty đa quốc gia. Ông có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu quốc […]

ISDS