1
Bạn cần hỗ trợ?

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-2)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Cán bộ Dự án Mã gói thầu: CSI-2 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân Phạm vi hợp đồng: […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-3)

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-3)   Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Tuyển giám đốc kỹ thuật Mã gói thầu: CSI-3 […]

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tuyển cán bộ dự án

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tuyển cán bộ dự án của dự án “Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định […]

Thông báo trao hợp đồng – Gói thầu giá trị nhỏ (CSI-4.3)

Dự án: Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID 19 tại Việt Nam Thông tin khoản tài trợ: TF-B6532 Tên gói thầu: Điều phối viên Dự án tỉnh Long An Mã gói thầu: CSI-4.3 Phương thức đấu thầu: Tuyển chọn tư vấn cá nhân […]

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2022 của dự án Tăng cường năng lực cho cấp cơ sở chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó đại dịch COVID-19 tại Việt Nam BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Căn cứ Quyết định số 486/ TC-LHH ngày 27/05/2002 của […]

Tuyển tư vấn vẽ tranh minh họa cho các tập phim trong bộ phim truyện tranh “Hành trình của Mỉ”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN VẼ TRANH MINH HỌA CHO CÁC TẬP PHIM TRONG BỘ PHIM TRUYỆN TRANH “HÀNH TRÌNH CỦA MỈ” Tên gói tư vấn: Vẽ tranh minh họa cho 8 tập phim trong bộ phim truyện tranh “Hành trình của Mỉ” nhằm giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho […]

Tuyển tư vấn sản xuất phim cho các tập phim trong bộ phim truyện tranh “Hành trình của Mỉ”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN TƯ VẤN SẢN XUẤT PHIM CHO CÁC TẬP PHIM TRONG BỘ PHIM TRUYỆN TRANH “HÀNH TRÌNH CỦA MỈ” Tên gói tư vấn: Dựng, sản xuất 8 tập phim trong bộ phim truyện tranh “Hành trình của Mỉ” nhằm giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên […]

Hội thảo “Chung tay cùng hành động nhằm chấm dứt nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số”

Ngày 16/3 vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Chung tay cùng hành động nhằm chấm dứt nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số”. Một […]

Hành trình di cư lao động nước ngoài của phụ nữ Việt Nam – Những câu chuyện bây giờ mới kể

Ngày 28/2 vừa qua, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) đã tổ chức Buổi Giới thiệu Tập sách “Hành trình di cư lao động nước ngoài của phụ nữ Việt Nam – Những câu chuyện bây giờ mới kể”. Sách là tập hợp những câu chuyện đa màu về cuộc sống của hơn […]

ISDS