1
Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Thúy Phương

Nguyễn Thuý Phương Với hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển, hơn 9 năm ở các vị trí khác nhau liên quan đến quản lý, điều phối dự án được tài trợ bởi nhiều nhà tài trợ khác nhau (bao gồm cả dự án do chính phủ và INGO tài trợ); Hoàn […]

Trần Quỳnh Linh

Trần Quỳnh Linh Chị Linh tốt nghiệp khoa Báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng là biên tập viên tại các trang thông tin điện tử tổng hợp. Hiện chị Linh làm việc tại ISDS từ tháng 12/2019 đến nay với chức vụ nhân viên phòng Tài chính Kế […]

Hoàng Bích Ngọc

Hoàng Bích Ngọc Ngọc tốt nghiệp trường đại học Luật Hà Nội năm 2019. Hiện Ngọc là cán bộ phòng Nghiên cứu Đào tạo của ISDS.

Khuất Thị Lưu

Khuất Thị Lưu Tốt nghiệp khoa Kế toán, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Lưu hiện đang là nhân viên thủ quỹ kiêm trợ lý tài chính kế toán của dự án Quỹ Toàn cầu nói riêng và Phòng Tài chính Kế toán nói chung. Bên cạnh chuyên môn chuyên nghiệp, sự thông minh và […]

Nguyễn Song Bảo Anh

Nguyễn Song Bảo Anh Bảo Anh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Bền vững, Văn hóa và Phát triển của Đại học Durham, Anh vào năm 2020. Anh có bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh và từng có 2,5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường trên mạng xã hội. Hiện […]

Khổng Thị Thuý

Khổng Thị Thuý Chị Thúy tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. Chị có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán dự án cho các dự án vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn phi chính phủ trong lĩnh vực môi trường và phòng chống HIV/AIDS. Các dự án bà […]

Hoàng Hải Vương

Hoàng Hải Vương Anh Vương là Cán bộ truyền thông tại Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) từ năm 2019. Với gần 15 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông phát triển, anh rất tin tưởng rằng truyền thông chính là yếu tố quan trọng cho sự phát triển con người và […]

Phùng Thị Anh Dương

Phùng Thị Anh Dương Tốt nghiệp cử nhân kinh tế chuyên ngành Kinh tế và quản lý tài nguyên, môi trường và đô thị tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2009. Năm 2010, bắt đầu làm việc tại Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao động – […]

Phạm Thị Minh Thái

Phạm Thị Minh Thái Hiện đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển Xã Hội (ISDS), với vai trò là cán bộ dự án của Tiểu dự án ISDS – dự án Qũi Toàn Cầu Phòng, chống HIV/AIDS. Là cán bộ phụ trách địa bàn Hà Nội, trực tiếp tham gia hỗ trợ triển […]

ISDS