1
Bạn cần hỗ trợ?

Nguyễn Việt Khôi

Nguyễn Việt Khôi TS. Nguyễn Việt Khôi nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Quốc gia từ năm Ông nghiên cứu chuyên sâu về chuỗi giá trị toàn cầu, chuỗi cung ứng toàn cầu và chiến lược của các công ty đa quốc gia. Ông có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu quốc […]

Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh

Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh Với nền tảng Xã hội học, Quỳnh có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực bình đẳng giới, tính dục, và hoà nhập xã hội cho các nhóm yếu thế. Quỳnh là người duy nhất tại Việt Nam từng được giải thưởng Special Youth Fellowship để làm việc cho […]

Vũ Thị Thanh Nhàn

Vũ Thị Thanh Nhàn Chị Thanh Nhàn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường Đại học Thương Mại. Chị có kinh nghiệm làm việc với các dự án viện trợ phi chính phủ, dự án ODA trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội từ năm […]

Vũ Công Giao

Vũ Công Giao  

Lê Văn Quân

Lê Văn Quân Lê Văn Quân tốt nghiệm đại học Y tế Công Cộng năm 2009. Từ năm 2013 đến nay ông tham gia dự án Quỹ toàn cầu trên cương vị cán bộ dự án phụ trách 2 địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Nam Định. Ông có nhiều kiến thức về lĩnh vực […]

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung Anh Thành Trung tốt nghiệp Cử nhân ngành Xã hội học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2011. Anh cũng đã tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ ngành Xã hội học tại Học viện Khoa học Xã hội, […]

Đặng T Thuý Hường

Đặng Thị Thuý Hường Là cán bộ điều phối dự án QTC phòng chống HIV/AIDS – Dự án VUSTA từ năm 2011, tiểu dự án ISDS, tốt nghiệp Thạc sỹ Quản lý hành chính công – Học viện Hành chính Quốc Gia. Với hơn 10 năm đồng hành cùng các các tổ chức dựa vào […]

Trần Kiều Như

Trần Kiều Như Ts. Kiều Như là Trưởng Phòng Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội từ tháng 6 năm 2019. Bà tốt nghiệp hệ cử nhân ngành Dược vào năm 2002. Bà tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phát triển Sức khoẻ Quốc tế tại trường đại học Vrije, Hà Lan […]

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Thị Vân Anh Chị Vân Anh là cán bộ nghiên cứu với trên 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực về giới và phụ nữ, và các vấn đề liên quan tới kỳ thị và phân biệt đối xử. Chị nhận bằng Thạc sĩ về Nhân khẩu học tại trường Đại […]

ISDS