1
Bạn cần hỗ trợ?

Trần Kiên

Trần Kiên Tiến sỹ Trần Kiên hiện là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Ông cũng là giảng viên tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông lấy bằng tiến sỹ và thạc sỹ luật tại Đại học Glasogw, Vương quốc Anh vào các năm 2015 và 2010. Trước […]

Khuất Thu Hồng

Khuất Thu Hồng Tiến sĩ Khuất Thu Hồng là người sáng lập và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS), một tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Hà Nội. Bà Hồng có bằng cử nhân Tâm lý học năm 1984 và bằng tiến sĩ Xã hội học 1997. […]

ISDS