1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn thực hiện truyền thông nguy cơ tại tuyến cơ sở

Tài liệu “Hướng dẫn về truyền thông nguy cơ” được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án dành cho lãnh đạo địa phương và cộng đồng, các cán bộ quản lý ban ngành, cán bộ các hội đoàn thể thuộc dự án nhằm cung cấp kiến thức về Truyền thông nguy cơ […]

Cẩm nang truyền thông dành cho truyền thông viên, tình nguyện viên của dự án

Tài liệu này được biên soạn theo cách hướng dẫn cụ thể những việc mà truyền thông viên cần thực hiện tại cộng đồng theo đúng nguyên tắc của truyền thông nguy cơ, tổ chức các hình thức truyền thông phù hợp với thực tế địa phương và bối cảnh dịch bệnh, đồng thời cung […]

Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm tại trạm y tế xã

Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án nhằm mục đích cung cấp các kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cho nhân viên y tế tuyến xã trong việc thực hiện phòng ngừa lây nhiễm tại Trạm y tế nhằm giảm thiểu việc lây truyền bệnh truyền […]

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về dịch bệnh tại tuyến xã

Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho cán bộ tuyến xã trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp hành động để phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với dịch COVID-19 cũng như các sự kiện […]

Hướng dẫn thiết kế và triển khai diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 bùng phát tại tuyến xã

Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho cán bộ tuyến xã trong việc xây dựng và triển khai thực hiện diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 bùng phát tại xã để loại bỏ các vấn đề rủi ro tiềm tàng trước khi […]

Duy trì cung cấp dịch vụ y tế cơ bản tại trạm y tế xã trong đại dịch COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về dịch bệnh

Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho cán bộ trạm y tế xã lựa chọn các dịch vụ y tế ưu tiên trong tình trạng có dịch nhằm duy trì các hoạt động cốt lõi của trạm. Việc duy trì các hoạt […]

Hỗ trợ điều trị, theo dõi và chuyển tuyến bệnh nhân COVID-19

Tài liệu này được biên soạn trong khuôn khổ hoạt động của Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho cán bộ trạm y tế xã hỗ trợ điều trị các trường hợp COVID-19, phòng ngừa, phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp COVID-19 diễn biến […]

Cẩm nang truyền thông cộng đồng

Tài liệu này nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức một số hình thức hoạt động truyền thông tại tuyến huyện và xã, bao gồm: Thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm, làm mẫu, truyền thông qua mạng lưới loa truyền thanh địa phương và truyền thông qua […]

Hướng dẫn thực hiện truyền thông nguy cơ tại tuyến cơ sở

Tài liệu này cung cấp kiến thức về truyền thông nguy cơ và hướng dẫn thực hiện các hoạt động truyền thông đối với nguy cơ sức khỏe của tuyến cơ sở, cũng như truyền thông ứng phó trong tình huống có dịch bệnh hoặc các sự kiện y tế khẩn cấp khác. Nội dung […]

ISDS