1
Bạn cần hỗ trợ?

Tài liệu: Cẩm nang truyền thông cộng đồng

Tóm tắt tài liệu

Tài liệu này nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản để tổ chức một số hình thức hoạt động truyền thông tại tuyến huyện và xã, bao gồm: Thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm, làm mẫu, truyền thông qua mạng lưới loa truyền thanh địa phương và truyền thông qua […]

Chi tiết tài liệu
Câu hỏi trả lời nhanh
Bình luận
Danh sách bình luận
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
Nhà xuất bản
Dung lượng
Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ISDS